Gå til indhold

Undervisere

Leif Andersen
Lektor, cand.theol.

Kurt Christensen
Professor, dr.theol.

Asger Christen Højlund
Professor, teol.dr.

Morten Hørning Jensen
Lektor, ph.d., cand.theol.

Kurt Ettrup Larsen
Professor, dr.theol.

Peter V. Legarth
Professor emeritus, teol.dr.

Jeppe Bach Nikolajsen
Lektor, ph.d. cand.theol.

Peter Søes
Kandidatstipendiat, cand.theol.

Carsten Vang
Lektor, cand. theol., Studieleder

Klaus Vibe
Adjunktvikar, cand.theol.

Indlæs flere

 

Gæsteundervisere

Anja Smedstrup Christensen
Gæsteunderviser, cand.theol.

Keld Dahlmann
Valgmenighedspræst, cand.theol.

Henrik Højlund
Sognepræst, cand.theol.

Oline Bøndergaard Kobbersmed
Kirke- og kulturmedarbejder, cand.theol.

Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst, cand.theol.

Carsten Haugaard Nielsen
Sognepræst, cand.theol.

Carsten Hjorth Pedersen
Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut, lærer, cand. pæd.

Christina Philipstatt Schwencke
Sognepræst, cand.theol.

Sune Skarsholm
Sognepræst, Cand.theol.

Bodil Skjøtt
Generalsekretær for Israelsmissionen, cand.theol.

Indlæs flere