Gå til indhold

Regnskab og budget

Menighedsfakultetets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten er revideret af statsautoriseret revisor og godkendt på repræsentantskabsmødet i september.


Aktuel økonomi

Der er for regnskabsåret 2016/17 budgetteret med øgede gaveindtægter på 300.000 kr. og trods dette udviser budgettet et underskud på 444.000 kr. Det skyldes øgede udgifter i dette og de følgende to regnskabsår indtil generationsskiftet i lærerstaben er gennemført. Derefter falder udgifterne igen. MF har behov ekstra gavebidrag i disse år.

Vi beder frimodigt om din støtte.

  • Du kan støtte os ved at give en gave til Menighedsfakultetet her:
Klik og støt MF
  • Ønsker du at give regelmæssigt, kan du se mulighederne HER

 


Budget 2016/17

Indtægter

Gaver8.186.000
Arv   360.000
Offentlige tilskud   265.000
Øvrige indtægter   925.000
Total9.736.000

Udgifter

Personaleomkostninger6.578.000
Stipendier til studerende1.171.000
Eksterne omk. ved bachelorudd.    409.000
Bibliotek   120.000
Information, PR mv.   335.000
Rejser og konferencer   201.000
Administration   290.000
Lokaleomkostninger   633.000
Andre driftsomkostninger   348.000
Total10.085.000

Finansielle poster

Renteindtægter    25.000
Renteudgifter   -50.000

Resultat

Årets resultat     -374.000
Afdrag på lån til byggeri    -70.000
Disponibelt resultat     -444.000