Gå til indhold

Vedtægter

Grundlaget for Menighedsfakultetet er Bibelen og folkekirkens bekendelse, det vil sige den evangelisk-lutherske tro.

Uddrag af Menighedsfakultetets vedtægter:

§ 1 Navn

Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus
(LSTA) er en selvejende og uafhængig institution, stiftet den 13.
september 1967.

§ 2 Formål

Institutionens formål er at:

  • uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i
    kirke og samfund gennem varetagelse af videnskabelig,
    teologisk forskning og undervisning på højeste akademiske
    niveau
  • udfordre og udruste de studerende til kristen tro og praksis
  • formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole

§ 3 Grundlag

MF bygger på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes
bekendelse

Hent Menighedsfakultetets samlede vedtægter som PDF fil.