Gå til indhold

4 apologetiske foredrag ved MF-teologer

Hvorfor befalede Gud at udrydde kanaanæerne? Kan etikken klare sig uden Gud? Der er nok af svære spørgsmål at forholde sig til. Center for Kristen Apologetik inviterer derfor til fire aftener i oktober, hvor MF-teologer fremlægger deres speciale- eller bacheloropgaver med vanskelige apologetiske spørgsmål.

4 apologetiske foredrag ved MF-teologer

Mandag d. 3. oktober kl. 19.30-21.30:  Hvad stiller vi op med Guds befaling om at udrydde kanaanæerne? ved BA Peder Skovby Jørgensen

Kristendommen påstår, at Gud er kærlig og barmhjertig. Denne påstand synes dog ikke altid forenelig med den Gud, vi møder i Det Gamle Testamente. Peder Skovby Jørgensen vil i foredraget stille dette spørgsmål og undersøge et eksempel på, at Gud giver en befaling, der fra vores synspunkt virker dybt amoralsk. Findes der en god forklaring, eller er vi nødt til at erkende, at Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente taler om hver sin Gud?

Mandag d. 10. oktober kl. 19.30-21.30: Romantisk teologi: Gud, fantasi og det overnaturlige hos C. S. Lewis og John Milbank ved cand.theol. Julius Sebastian Bang Holst

Grundlæggeren af den omdiskuterede teologiske retning Radical Orthodoxy, den anglikanske teolog John Milbank, betragter sig som arvtager til den tradition af litterære tænkere fra George MacDonald, G.K. Chesterton til C.S. Lewis og de øvrige ”Inklings”, for hvem eventyr og det fantastiske på én gang var nøglen til deres syn på virkeligheden og grundlaget for deres hævdelse af ortodoks teologi. Denne kombination af ortodoksi og det fantastiske udgør, hvad Milbank kalder ”Christian romanticism”.

Mandag d. 24. oktober kl. 19.30-21.30: Det moralske gudsargument: Kan etikken klare sig uden Gud? Ved cand.theol. Emil Børty Nielsen

Mange filosoffer og teologer har i tidens løb forsøgt at vise Guds eksistens ud fra fænomenet etik. Store teologer og filosoffer som Anselm, Aquinas, Kant, Newman, Sidgwick og Rashdall, har antydet eller fremstillet sådanne argumenter på skrift. Vi skal i dette foredrag se på fem forskellige typer af moralske argumenter og overveje og diskutere, om de er overbevisende.

Mandag d. 31. oktober kl. 19.30-21.30: Synden og det moderne menneske ved cand.theol. Jørgen Paakjær Moeslund

Ordet ”synd” giver ikke mening for det moderne menneske. Det er et stort problem for kirken, for hvad skal man med syndernes forladelse, hvis man ikke er en synder? Vi skal i foredraget se på to ting. For det første: Hvordan ser man på synden i samfundet og i folkekirken? Og for det andet: Hvad gør det svært at tale om synd, og hvad kan gøre det nemmere?

Tilmelding til foredragene på www.teologi.dk/tilmeld – en uge før det enkelte foredrag.

Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)

Nils Andersen
Landssekretær