50 år i eget hus

Et jubilæum

Menighedsfakultetet kan fejre et vigtigt 50 års jubilæum i 2023. Ganske vist var ideen ældre og allerede i 1967 var ‘Sammenslutningen til oprettelse og drift af et Menighedsfakultet i Danmark’ stiftet. Men det tog nogle år, før end ideen blev til virkelighed. Året 1973 markerede to vigtige milepæle på vejen: Man fik egen bygning og den første teolog blev ansat til undervisning og forskning.

 

Huset

I 1973 vovede Sammenslutningen at købe et hus som ramme for arbejdet. En ældre villa på Trøjborg i Aarhus – tæt ved universitetet – blev købt og indrettet med læsesale, undervisningslokaler, kontor og kaffestue. Det hus blev de næste ni år en vigtig daglig base for mange studerende. Et hjemsted for både gode og vilde ideer. Og så lå det af alle steder i Barthsgade – dog var gaden ikke opkaldt efter 1900-tallets største teolog, Karl Barth, selvom nogle troede det og studsede sig over det.

Det lå i Sammenslutningens formål, at man ville fremme sandt kristeligt liv hos de studerende. Det søgte man at virkeliggøre gennem daglige andagter og bøn i huset. Til det formål indrettedes et særligt rum i kælderen. Om det fremmede ydmygheden, skal ikke kunne siges, men man lærte i hvert fald at bøje hovedet, for kælderrummet var meget lavloftet.

Kaffestuen var husets hjerte. Her samledes man til pauser fra læsning og undervisning, og her blev store sager diskuteret over megen kaffe. Ideer kunne prøves af, og frustrationer kunne luftes. På en tid, hvor der næsten ikke var undervisning, bestod ’læringen’ på MF ikke mindst af drøftelserne i kaffestuen. Her lærte nye studerende af de ældre studerende, at der var noget, der hed Den Augsburgske Bekendelse, og hvad Rosenius stod for.

 

Læreren

1973 var også året, hvor MF fik sin første fuldtidsansatte lærer ansat. Fra København headhuntedes den nyuddannede, dygtige unge bornholmer Kai Kjær-Hansen. Ham kendte man i forvejen fra KFS (Kristeligt Forbund for Studerende) og han blev hentet til det jyske for at forske og undervise i Ny Testamente. Han kom til at betyde meget, med sin faglighed og gode pædagogiske evner – samt en sjælden evne til at få andre engagerede i de teologiske projekter. Indtil da havde MF tilbudt enkelte kurser ved timelærere, hvad der også var værdifuldt, men det var alligevel en milepæl, at der i huset til daglig var ansat en lærer på fuld tid.

 

Som ny teologistuderende i 1974

Undertegnede kom først til MF i 1974, som ny studerende. Jeg var født et heldigt år, for det var et spændende miljø og fællesskab, jeg kunne slutte mig til. Meget – ja næsten alt – var endnu under opbygning. Pionerånden prægede alt, og alle i huset var unge.

Ved et informationsmøde i et missionshus bemærkede mødelederen efterfølgende, at det sådan set var fint nok, alt det vi havde fortalt om. Han syntes dog, vi var noget unge. Det kunne have han helt ret i, og vi kunne kun svare, at det med ungdommeligheden nok ville gå over med tiden. Det fik vi ret i, for nu er MFs første pionergeneration ved at være gået på pension. Huset i Barthsgade i Aarhus blev solgt erstattet af et større og bedre i 1982. Kai Kjær-Hansen sagde op i 1986, og har siden brugt sine rige evner inden for Israelsmissionen og andre kirkelige sammenhænge.

Hvad der var en ide og en lille begyndelse i 1973, har på 50 år vokset sig noget større. I år er 28 studerende begyndt på studiet, og vil kunne tage eksamen i de vigtigste teologiske fag via Fjellhaug University College, på basis af undervisningen på Katrinebjergvej. Et lærerkollegium og en velfungerende administration står klar til at undervise og hjælpe dem, sådan at studietiden for dem kan blive den bedst mulige forberedelse til en præstegerning eller en anden tjeneste i Guds kirke.

 

Kurt E Larsen