Gå til indhold

Akademi for Praktisk Teologi

Menighedsfakultetet opretter et Akademi for Praktisk Teologi for at udruste de studerende til at anvende deres teologi i praksis

Akademi for Praktisk Teologi vil hjælpe de studerende til at blive gode praktikere

Praktisk teologi har fra begyndelsen været en bærende vision for MF. Vi opgraderer nu denne satsning ved at oprette et nyt akademi. Over otte semestre kommer deltagerne rundt i de vigtigste praktisk-teologiske fag og får dermed knyttet teologi, trosliv, menneskeliv og menighedsliv sammen. Første undervisning gives  torsdag den 12. september 2019.

Se folder om Akademi for Praktisk Teologi HER

Åbent for alle interesserede

Akademiet retter sig primært mod FIUC-Aarhus’ bachelorstuderende, men modulerne kan også følges af andre (teologistuderende på Aarhus Universitet, 3K-studerende, medarbejdere i kirkelige organisationer mm.)

Undervisning seks torsdage per semester

Undervisningen foregår primært torsdage kl. 15-18, typisk seks gange per semester.
Desuden vil der være besøg i kirker, kirkelige foreninger, institutioner og hos enkeltpersoner. Endelig vil der blive større ekskursioner til både Oslo og Israel.

MF’s lærere underviser

Ansvarlig leder for akademiet er Leif Andersen, lektor i Praktisk Teologi. Undervisere på de enkelte moduler er primært MF’s lærere for derigennem at udnytte deres praktiske og pastorale viden og koble den faglige teologi og Akademi for Praktisk Teologi sammen samt styrke de personlige bånd mellem lærere og studerende.
Til nogle moduler vil der desuden blive tilknyttet eksterne undervisere med særlig faglig ekspertise og praktisk erfaring.

Med eller uden eksamen

Nogle fag er akkrediterede og optjener ECTS-point. Man kan dog deltage både med og uden eksamensaflæggelse. For at gå til eksamen ved Fjellhaug International University College (FIUC) kræves optagelse på FIUC-Aarhus. FIUC-bachelorstuderende, der vil studere videre på et kandidatstudium på et dansk universitet, skal tage eksamen i praktisk-teologiske fag, der tilsammen giver mindst 15 ECTS-point.

Pris

Bachelorstuderende ved FIUC-Aarhus kan deltage gratis, dog kan der være udgifter til materialer, ekskursioner mv. En væsentlig del af programmet vil også være gratis for studerende, som ikke er indskrevet på FIUC-Aarhus. Alle andre vil kunne deltage mod brugerbetaling. Modul 1 i efteråret 2019 om Menighedsforståelse og Diakoni koster 500 kr. for alle seks undervisningsdage.

Modul 1 efteråret 2019: Menighedsforståelse og diakoni

Menighedsforståelse handler om forskellige måder, hvorpå man teoretisk tænker om kristne menigheders liv og virke samt forskellige måder, man i praksis har indrettet disse på.
Diakoni er kirkens fysiske og praktiske tjeneste, ikke mindst over for mennesker i nød. I kurset vil vi møde forskellige menighedsforståelser og diakoniforståelser i nutidigt dansk kirkeliv, og vi vil vurdere disse i lyset af Bibelen og kirkens tradition. Alt sammen for at reflektere over vores egen kirkelige praksis.

Se indhold og nærmere detaljer HER

Kommende moduler

Der vil blive udbudt ialt otte moduler de kommende fire år. Se en oversigt over temaer i kommende moduler HER