Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Akademi for Praktisk Teologi

Menighedsfakultetet har oprettet et Akademi for Praktisk Teologi for at udruste de studerende til at anvende deres teologi i praksis.

Akademi for Praktisk Teologi vil hjælpe de studerende til at blive gode praktikere

Praktisk teologi har fra begyndelsen været en bærende vision for MF. Vi har nu opgraderet denne satsning ved at oprette et akademi. Deltagerne kommer her rundt i de vigtigste praktisk-teologiske fag og får dermed knyttet teologi, trosliv, menneskeliv og menighedsliv sammen. Første undervisning begyndte i efteråret 2019.

Forårsmodul 2021

På forårets modul underviser Morten Hørning Jensen om “Formativ eksegese” af Filipperbrevet. Undervisningen ligger torsdag kl. 15.15-17 i Auditorium 4. Se omtale HER

Tilmelding til forårets modul: Tilmeldingsfristen er senest søndag 17. januar. Du kan tilmelde dig HER

Åbent for alle interesserede

Akademiet retter sig primært mod FIUC-Aarhus’ bachelorstuderende, men modulerne kan også følges af andre (teologistuderende på Aarhus Universitet, 3K-studerende, medarbejdere i kirkelige organisationer mm.).

Undervisning

Undervisningen på modulerne foregår primært på torsdage, typisk seks gange per semester, men ved nogle fag flere gange.
Desuden vil der være besøg i kirker, kirkelige foreninger, institutioner og hos enkeltpersoner. Endelig vil der blive større ekskursioner til både Oslo og Israel.

MF’s lærere underviser

Ansvarlig leder for akademiet er lektor i Praktisk Teologi, Leif Andersen. Undervisere på de enkelte moduler er primært MF’s lærere, hvor vi trækker på deres faglighed og praktiske og pastorale viden samt styrker relationen mellem lærere og studerende.
Til nogle moduler vil der blive tilknyttet eksterne undervisere med særlige faglige kompetencer og særlige praktiske erfaringer.

Eksamen er frivillig

Nogle fag er akkrediterede og optjener ECTS-point. Man kan deltage både med og uden eksamensaflæggelse. For at gå til eksamen ved Fjellhaug International University College (FIUC) kræves optagelse på FIUC-Aarhus. FIUC-bachelorstuderende fra 2019-årgangen, der vil studere videre på et kandidatstudium på et dansk universitet, skal tage eksamen i praktisk-teologiske fag, der i alt giver mindst 15 ECTS-point.

Pris

Bachelorstuderende ved FIUC-Aarhus og øvrige studerende kan deltage gratis, men der kan forekomme udgifter til materialer, ekskursioner mv. Alle andre vil kunne deltage mod en brugerbetaling på 500 kr. per halvårsmodul.

Kommende moduler

Se en oversigt over temaer for kommende moduler HER