Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Akademi for Praktisk Teologi

Menighedsfakultetet har oprettet et Akademi for Praktisk Teologi for at udruste de studerende til at anvende deres teologi i praksis.

Akademi for Praktisk Teologi vil hjælpe de studerende til at blive gode praktikere

Praktisk teologi har fra begyndelsen været en bærende vision for MF. Vi har nu opgraderet denne satsning ved at oprette et akademi. Deltagerne kommer her rundt i de vigtigste praktisk-teologiske fag og får dermed knyttet teologi, trosliv, menneskeliv og menighedsliv sammen. Første undervisning begyndte i efteråret 2019.

Forårsmodul 2023

På forårets modul underviser Kurt E. Larsen, Peter Søes og en række præster om emnet Præst i praksis. Tilmeldingsfrist er d. 19. januar. Se kursusbeskrivelse, tidspunkter, praktiske oplysninger samt information om tilmelding HER

Åbent for alle interesserede

Akademiet retter sig primært mod FIUC-Aarhus’ bachelorstuderende, men modulerne kan også følges af andre (teologistuderende ved Aarhus Universitet, 3K-studerende, medarbejdere i kirkelige organisationer mm.).

Undervisning

Undervisningen på modulerne ligger i de fleste fag på torsdage (men kan også ved nogle fag ligge andre dage).
Desuden vil der være besøg i kirker, kirkelige foreninger, institutioner og hos enkeltpersoner.

MF’s lærere underviser

Ansvarlig leder for akademiet er lektor i Praktisk Teologi, Leif Andersen. Undervisere på de enkelte moduler er primært MF’s lærere, hvor vi trækker på deres faglighed og praktiske og pastorale viden samt styrker relationen mellem lærere og studerende.
Til nogle moduler vil der blive tilknyttet eksterne undervisere med særlige faglige kompetencer og særlige praktiske erfaringer.

Pris

Bachelorstuderende ved FIUC-Aarhus og øvrige studerende kan deltage gratis, men der kan forekomme udgifter til materialer, ekskursioner mv. Alle andre vil kunne deltage mod en brugerbetaling på 500 kr. per halvårsmodul.