Aktuel forskning

Aktuel forskning

Menighedsfakultetet fokuserer i sin forskning på centrale og aktuelle teologiske problemstillinger. For øjeblikket arbejder lærere og stipendiater blandt andet med projekter om:

 • Blodet i det Gamle Testamente
 • Frelsesforståelsen hos Paulus
 • Paulus og Filon
 • Betydningen af begrebet ‘evangelium’ i Markus’ evangelium
 • Teologisk menneskesyn
 • Tertullians teologi
 • Luthersk teologi i nutidigt perspektiv
 • Kirkeretninger i Danmark
 • Pietismen, Hans Egede og missionen i Grønland
 • Prædiken i krisetid

Publiceret forskning

Her kan du se eksempler på forskningsbaserede arbejder, som er blevet publiceret af Menighedsfakultetets forskere.

 • Carsten Vang, When a Prophet Quotes Moses: On the Relationship between the Book of Hosea and Deuteronomy, i Daniel I. Block & Richard L. Schultz (red.), Sefer Torath Mosheh: A Colloquium on the Torah of Moses(Peabody: Hendrickson 2016), side 277-303.
 • Jeppe Bach Nikolajsen: The Distinctive Identity of the Church. Eugene: Pickwick: 2015.
 • Kurt E. Larsen: Kirkeretninger i Danmark. Kristendommens veje fra oplysningstid til nutid, Kristeligt Dagblads forlag 2022.
 • Leif Andersen: Kroppen og ånden I. Sjælesorgens basis. Kolon, 2015 og Kroppen og ånden II Sjælesorgens samtale. Kolon, 2016
 • Morten Hørning Jensen: The ‘Gospel’ in the Gospel of Mark: The Epoch-Making Proclamation of Proximity to the Divine through Victory and Cult. A Mohr Siebeck in Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 1. Reihe, 2023
 • Peter Søes: Image of God, Knowledge of God. The Theological Anthropologies of Karl Barth and Wolfhart Pannenberg in Light of Tertullian. (Ph.d.-afhandling), Københavns Universitet 2019

 

De enkelte forskeres publiceringslister kan ses for hver medarbejder. Du finder en oversigt over forskerne HER

Listerne er udarbejdet af forskningsleder Kurt  E. Larsen november 2022