Gå til indhold

Ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist

Bachelor i teologi og mission ved FIUC-Aarhus: Der optages nye studerende hvert andet år (ulige årstal). Der åbnes for ansøgninger i marts 2021.

Ansøgningsfrister:

15. april for ansøgere på baggrund af Realkompetence
1. juli for ansøgere på baggrund af Gymnasial uddannelse og 23/5-reglen

Svar på optagelse gives som udgangspunkt i begyndelsen af juli (men ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt. Så søg gerne så tidligt, som det er muligt for dig).

 

Studiestart

Introdage for den nye årgang i efterårssemesteret 2019 lå den 14.-16. august.

Introweekend for den nye årgang lå den 17.-18. august.

Program for introdage og introweekend vil blive sendt til nye studerende forud for studiestart.

 

Optagelseskrav

Til uddannelserne kræves der generel studiekompetence, primært en bestået gymnasial eksamen, men der optages også med dispensation.

 

Tre mulige optagelseskrav:

1. Gymnasial uddannelse

En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået – se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side.

2. 23/5-reglen

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side.

3. Realkompetence

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A-niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C-niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side.

 

Ansøgning

Søg ind online og vedhæft den nødvendige dokumentation.

Du finder en ansøgningsvejledning HER. Læs venligst denne grundigt igennem inden du ansøger.

Du kan ansøge online HER

 

Merit

Hvis du ønsker at søge om meritoverførsel i forbindelse med optagelse på studiet, kan du læse mere om reglerne på https://fih.fjellhaug.no/student/innpassing/ (norsk) og https://fih.fjellhaug.no/credit_transfer/ (engelsk). Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte studievejleder ved FIUC-Oslo Aage Myksvoll (amyksvoll@fjellhaug.no).