Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist

Bachelor i teologi og mission ved FIUC-Aarhus: Der optages nye studerende hvert andet år (ulige årstal). Næste gang er i 2023 (Der vil i foråret 2023 blive åbnet for ansøgninger til bacheloruddannelsen).

Ansøgningsfrister:

15. april for ansøgere på baggrund af Realkompetence
1. juli for ansøgere på baggrund af Gymnasial uddannelse og 23/5-reglen

Svar på optagelse gives som udgangspunkt i begyndelsen af juli (men ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt. Så søg gerne så tidligt, som det er muligt for dig).

 

Netstudier: Der optages nye studerende på netstudier igen forud for efterårssemesteret 2022 – undervisning starter i midten af august. Der er nu åbent for ansøgninger. Ansøgningsfrister for dette optag er:

15. april for ansøgere på baggrund af Realkompetence
1. juli for ansøgere på baggrund af Gymnasial uddannelse og 23/5-reglen

 

Studiestart

Introdage og introweekend for den nye bachelor-årgang samt første undervisning i efterårssemesteret 2023 vil ligge i midten af august.

Program for introdage og introweekend vil blive sendt til nye studerende forud for studiestart.

 

Optagelseskrav

Tre mulige optagelseskrav (for information om særlige forhold og dispensationsmuligheder – se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side):

1. Gymnasial uddannelse

En bestået gymnasial eksamen. Desuden er der krav om, at bestemte fag er bestået (svarende til de norske studiekompetencefag) – se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side.

2. 23/5-reglen

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 23 år eller mere i optagelsesåret, har bestået en række fag fra en gymnasial eksamen (svarende til de norske studiekompetencefag) samt kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau) – se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side.

3. Realkompetence

Optagelse uden studentereksamen. Hvis du fylder 25 år eller mere i optagelsesåret og kan dokumentere mindst 5 års erhvervserfaring (eller uddannelse udover folkeskoleniveau), dansk svarende til gymnasialt A-niveau (evt. andet nordisk sprog), samt engelsk svarende til C-niveau. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges et motivationsbrev. Se nærmere i ansøgningsvejledningen lidt længere nede på denne side.

 

Ansøgning

Søg ind online og vedhæft den nødvendige dokumentation.

Du finder en ansøgningsvejledning HER. Læs venligst denne grundigt igennem, inden du ansøger.

Du kan ansøge online HER (Der er nu åbent for ansøgninger til netstudier)

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Brian K. Hansen på bkh@teologi.dk / 7356 1248

 

Merit

Hvis du ønsker at søge om meritoverførsel i forbindelse med optagelse på studiet, kan du læse mere om reglerne under menupunktet “innpassing” på siden https://fih.fjellhaug.no/student (norsk).