Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Biblioteksudvalg og personale

Biblioteksudvalgets sammensætning i efteråret 2014

Karin Christensen, bibliotekar – kc(at)teologi.dk – tel. 73561249

Asger Chr. Højlund, professor – ach(at)teologi.dk – tel. 73561251

Erik D. Hansen – erikdhansen(at)gmail.com

Anette Kørner Lomborg – anettelomborg(at)gmail.com

 

Opgaver

  • Biblioteksudvalget varetager bibliotekets daglige drift og udvikling, herunder udvælgelse og hjemkøb af bøger og tidsskrifter.
  • Biblioteksudvalget fungerer under lærerrådet (se evt. om Menighedsfakultetets organisation). Det består af en repræsentant fra lærerrådet, bibliotekaren og 1-2 studerende, gerne en ældre og en yngre. Fakultetslederen deltager efter behov.
  • Biblioteksudvalgsmøder afholdes efter behov, dog mindst én gang pr. semester

 

Karin Christensen
Bibliotekar