Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Udlån

Bibliotekets bøger udlånes kun til brug på bibliotek og læsesale.

Bøger i Opbyggeligt Bibliotek i kælderen kan hjemlånes (lånetid 1 måned).

Bånd og CDer i lydbiblioteket kan hjemlånes (lånetid 14 dage).

Udfyld selv låneseddel omhyggeligt og sæt den i en fane (de røde plastlommer) på bogens/materialets plads.

Når bogen sættes på plads igen, fjernes fanen, og lånesedlen rives i stykker.

Specialestuderende kan efter aftale hjemlåne bøger i en aftalt periode.

 

Regler ved udlån

§1

Biblioteket er et præsens-bibliotek, hvilket betyder, at bøgerne ikke må lånes med hjem.

§2

Låneprocedure: En låneseddel udfyldes fuldstændigt og læseligt. Lånesedler og faner (de røde plastlommer) ligger på hylderne. Lånesedlen anbringes i en rød fane, som sættes nøjagtigt på bogens plads. Efter endt brug stilles bogen tilbage på fanens plads. Dette gælder også “korttidslån”. Fanen med lånesedlen fjernes, når bogen stilles på plads, og lånesedlen rives i stykker. Du er ansvarlig for bogen, så længe din fane/låneseddel står på hylden. Dette gælder også tidsskrifter, inkl. de nye på de skrå tidsskrifthylder, bånd og CDer samt bøgerne i det opbyggelige bibliotek.

§3

Låneprocedure i forbindelse med bøger med RØD MF-MÆRKAT, dvs. ordbøger, leksika, håndbøger, kommentarer m.m., som bruges som opslagsbøger: Disse må kun lånes med på læsepladsen, mens man rent faktisk bruger dem. De skal stilles på plads hver aften. Husk at sætte låneseddel.

§4

Låneprocedure ved kopiering: Ved kopiering sættes låneseddel, der mærkes med ordet “kopiering” og med ens læsepladsnummer. Bogen stilles straks tilbage.

§5

Låneprocedure ved lån af bog på anden læseplads: Lånes en bog, som står på en andens læseplads, fjernes den andens låneseddel. Den rives i stykker og ens egen låneseddel sættes i stedet. Læg en notits om, at du har taget bogen og ændret lånesedlen på læsepladsen, hvorfra bogen er taget. Enhver anden form for lån fra en andens læseplads er forbudt!

§6

Låneprocedure omkring nytår: Alle skal sætte bibliotekets bøger på plads straks efter januareksamen. Alternativt skal alle lånesedler fornyes til d.d. i det nye år. Årsagen er, at der foretages en gennemgang af bibliotek og lånesedler i slutningen af januar. Er man i skrivefasen på emnestudier/speciale, kan der også afleveres en komplet liste over de MF-bøger, man har, opstillet systematisk efter klassemærke og med oplysning om forfatter(e) og titel.

§7

Hvis der skiftes læseplads ændres læsepladsnummeret på alle ens lånesedler.

§8

Ekstraordinær tilladelse til midlertidigt hjemlån: Hjemlån er ikke tilladt, men hvis man imidlertid har en tvingende grund til hjemlån, skal henvendelse ske til bibliotekaren. Oplysning om hjemlån og kontaktoplysninger påføres lånesedlen. Bemærk, at dette vil være undtagelsen. Biblioteket er principielt et præsens-bibliotek.

§9

Tidsskrifter: Tidsskrifter kan ikke lånes med hjem eller til eksamen. Der henvises til fotokopiering.

***

Vær behjælpelig med at holde orden på biblioteket. Rejs fx. væltede bøger.