Bliv medlem af MF

Som medlem får du indflydelse

Alle myndige personer, der går ind for MF’s grundlag og formål, kan blive medlem. Medlemskabet giver ret til at stemme ved valg af kandidater til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger, hvem der skal være medlem af MF’s bestyrelse, og bestyrelsen lægger kursen for MF’s arbejde og ansætter de akademiske medarbejdere. Ethvert medlem af MF kan opstille kandidater og deltage i valget til repræsentantskabet. Opstilling sker ved at udfylde og indsende denne opstillingsblanket

 

Som medlem bærer du med

Ved at blive medlem er du med til at sikre, at vore støtter fortsat kan få gavefradrag. Medlemskabet koster kun 100 kr. om året, og som medlem inviteres du til et årligt medlemsmøde i april, hvor fakultetslederen giver en  opdatering af ‘rigets tilstand’ på MF, og en lærer giver et indblik i aktuel forskning af betydning for kirken. Menighedsfakultetet er menighedens fakultet og afhængig af, at mange vil støtte op om MF med forbøn, gaver og engagement.

 

Derfor er andre medlemmer

Valgmenighedspræst i Kolding Valgmenighed Mads Peter Kruse fortæller, hvorfor han har valgt at være medlem af MF. Se kort video HER

 

Sådan bliver du medlem

Du bliver medlem ved at udfylde formularen HER

 

Dine medlemsrettigheder

Du kan i følgende uddrag af vedtægternes §4 se dine medlemsrettigheder

  • 1 Enhver myndig, der skriftligt anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig MF’s formål og grundlag, kan blive medlem.
  • 2 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
  • 3 Medlemskab medfører ikke andel i MF’s økonomiske formue eller juridisk hæftelse for MF’s gæld.
  • 4 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud ved skriftlig henvendelse til MF.
  • Medlemsrettigheder opnås tre måneder efter indmeldelse.
  • Det er en forudsætning for at kunne udøve medlemsrettigheder, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen.
  • Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter andet påkrav.

Medlemsmøde

Hvert år afholdes et medlemsmøde, hvor fakultetslederen giver en opdateret briefing om, hvordan det går på MF. Der er tillige et fagligt foredrag ved en lærer, og resultatet af valget til repræsentantskabet afsløres. Indkaldelse med dagsorden for medlemsmødet sendes direkte til medlemmerne.

Medlemsmødet i 2024 afholdes lørdag den 20. april kl. 10-13 på Menighedsfakultetet, men du kan også vælge at deltage online. Alle interesserede er velkomne til at deltage i medlemsmødet.

Programmet for medlemsmødet er under udarbejdelse og vil blive lagt ud her.

MF's vedtægter

Se MF’s samlede vedtægter inkl. grundlag og formål HER