Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

En stilfærdig opfordring

Jeg vil i al stilfærdighed opfordre til, at vi alle her inden sommerferien tager sin begyndelse giver en ekstraordinært god gave til MF.

Kære MF-venner

I den alvorlige situation, som MF aktuelt står i (se forsiden af www.teologi.dk), er der efter mit skøn en række ting, som vi almindelige MF-venner ikke umiddelbart har indflydelse på:

Vi kan ikke ændre på de byggematerialeudgifter m.m., som har medført betydelige problemer for MF’s byggeri.

Vi kan heller ikke umiddelbart ændre på de dimensioneringskvoter, som medfører store vanskeligheder for de MF-bachelorer, som ønsker at fortsætte deres studier på universiteternes kandidatuddannelse.

Men vi kan på mindst ét område bidrage til at gøre situationen en lille smule lettere for MF’s ledelse, som i løbet af de næste uger skal træffe nogle alvorlige afgørelser, nemlig ved at sørge for, at de ikke, hvad den helt aktuelle økonomiske situation angår, står med ryggen mod muren.

Jeg vil derfor i al stilfærdighed opfordre til, at vi alle, her inden sommerferien tager sin begyndelse, samtidig med at vi beder om, at MF’s ledelse må få både visdom og mod til at træffe de rette beslutninger, giver en ekstraordinært god gave til MF.

Med hjertelig hilsen

Kurt Christensen prof. emer.

Kurt Christensen
Professor emeritus, dr.theol.