Gå til indhold

Begræns ikke religionsfriheden

Den 29.10. deltog jeg i to vigtige møder på Christiansborg og i Udenrigsministeriet om Danmarks ansvar for forfulgte kristne og andre religiøst forfulgte.

Møderne var med Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen og Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn.

Det var først, da vi nåede ind i Udenrigsministeriet, at vi hørte om terrorhandlingen i Nice i Frankrig, som jo fandt sted i en kirke. Den slags begivenheder er med til at øge de religiøse spændinger – ikke bare i Frankrig, men også i vores eget land. Det kan også føre til øget nationalisme, hvor alle muslimer uden skelnen ses som en trussel mod dansk kultur og danske værdier.

Derfor vil jeg gerne nævne, at en stor del af den forfølgelse, som finder sted i lande som Indien og Pakistan begrundes med, at de kristne ikke er loyale borgere, fordi de repræsenterer en fremmed kultur, som står i modsætning til værdierne i samfundet. Fordi minoriteter ikke bidrager til social harmoni – lyder argumentet – kan de heller ikke blive tilkendt samme rettigheder som majoriteten. Her gælder det om at holde fast i, at tros- og religionsfrihed er frihed for den enkelte, og at denne frihed er en umistelig individuel frihed.

Det gør livet vanskeligere for forfulgte kristne, når vestlige aktivister, politikere eller debattører anvender samme retorik og argumenter, som undertrykkende regimer. Derfor vil jeg også mane til besindighed, så vi ikke kommer til at begå lignende uretfærdigheder over for borgere i vores eget land. Den samme besindighed mødte jeg også i Udenrigsministeriet.

Det betyder ikke, at alle religioner eller livsopfattelser skal stilles lige. For der er faktisk forskel på religioner og ideologier, og ikke alt er lige sandt og lige godt. Min pointe er alene, at diskussionen om samfundets værdier skal føres på en måde, som ikke begrænser religionsfriheden, som er en universel ret.

Og her er vi faktisk udfordrede. En undersøgelse fra den amerikanske tænketank PEW viser, at vilkårene for religionsfrihed i Europa er blevet forværret siden 2017, hvor der har været en større stigning end i nogen anden region i statslige begrænsninger på religiøse aktiviteter – såsom begrænsninger på religiøs beklædning, offentlig eller privat religionsudøvelse eller religiøs litteratur. Sammenlignet med andre verdensdele er Europa dog heldigvis fortsat i front, når det gælder religionsfrihed.

Til sidst vil jeg nævne, at Bibelselskabet i går udgav Tænketanken for forfulgte kristnes første rapport. Den koster blot 40 kr. og er fuld af nyttig og lettilgængelig viden. Se mere HER

Thomas Bjerg Mikkelsen
Fakultetsleder ved Menighedsfakultetet og daglig leder af FIUC-Aarhus