Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Bestyrelsen har ordet

Til repræsentantskabsmødet den 17.9. aflagde bestyrelsesformand Sune Skarsholm en rapport. I dette blogindlæg kan du læse, hvad Sune sagde om lærerkollegiet.

MF’s lærerkollegie

Bestyrelsen vil også udtrykke en stor glæde og tilfredshed med MF’s lærerkollegium. Lærerne samarbejder godt og loyalt med deres daglige ledelse og bestyrelse, og de brænder for god undervisning og forskning.

 

Høj produktivitet

I år har den samlede lærergruppe mere end opfyldt deres mål for forskning og formidling. Der er i årets løb blevet produceret en mængde artikler og bøger fra lærernes hånd til forskningsmæssig meritering og til glæde for MF’s bagland. Blandt udgivelserne kan følgende nævnes:

  • Emil Børty forsvarede den 26. august i år med bravur en ph.d.-afhandling ved MF-Oslo med titlen: Apologetics beyond Arguments.
  • Morten Hørning Jensen indleverede før påske The ‘Gospel’ in the Gospel of Mark, til Aarhus Universitet som doktordisputats til forventet forsvar i 2023. Afhandlingen er antaget til udgivelse på det tyske forlag Mohr Siebeck, hvilket i fodboldsprog svarer til at være nået til gruppespillet i Champions League!
  • Kurt Larsen udgav Kirkeretninger i Danmark. Kristendommens veje fra oplysningstid til nutid på Kristeligt Dagblads forlag

Dertil kommer et hav af fagartikler og udgivelser i tidsskrifter og dagblade ved alle MF’s lærere. De mange publikationer styrker kendskabet til og respekten for MF’s akademiske profil og til at give baglandet indblik i teologien og troens verden.

 

Profil af en MF-lærer

MF står stadig i et generationsskifte, men det sker gradvist og efter en veltilrettelagt plan både med hensyn til økonomi og dækning af de forskellige fagområder. I forbindelse med forventede nye stillingsopslag og ansættelser har lærerrådet udarbejdet en profil af en MF-lærer til bestyrelsen, hvori de beskriver dels, hvad der fagligt set er brug for i lærerflokken og dels de mere bløde, men vigtige værdier omkring det hjerte og den vision, man må have som MF-lærer. Her nogle pluk fra deres profiltegning:

  • MF må være en ”hjertesag” for alle ansatte, hvor ”visionen (er) … uddannelse af næste generation af præster til den danske kirke”.
  • En ”MF-lærer bør med glæde på baggrund af MF’s bibelsyn og konfessionelle ståsted kunne deltage levende i fællesskabet med MF’s bagland og ståsted i kirke-Danmark i øvrigt”.
  • I MF’s lille lærerkollegium må samarbejdsklimaet være ”imødekommende og hjælpsomt” og kontakten med alle forudsætter ”gode menneskelige egenskaber i form af venlighed og samarbejdsvillighed”.

Det giver tryghed og sammenhængskraft på MF, at bestyrelse og ansatte trækker på samme hammel, og at der er fuld overensstemmelse mellem deres og bestyrelsens forståelse af profilen for en MF-lærer.