Gå til indhold

Fjern nu de hindringer for vore studerende!

Kirken råber på præster, der tror på den Jesus, de forkynder og brænder for at bygge menigheder op. Så fjern nu de hindringer for vore studerende!

Ved eksamensfesten den 19. juni fejrede Menighedsfakultetet 18 nyuddannede bachelorer. De har afsluttet et fire og et halvt årigt ’Bachelor of Honours’ studium ved University of South Africa og er dermed velkvalificerede til at studere videre på kandidatstudiet på universitetet.

Studieleder Peter Søes betegner dem som virkeligt dygtige folk, som vi er stolte over at kunne sende videre, og er overbevist om, at de alle vil kunne være med til at gøre en forskel i kirke og mission som fx præster.

Og der er hårdt brug for de nye bachelorer. Menighedsfakultetet får overvældende mange henvendelser fra det kirkelige bagland med konkrete ønsker om at få en ny præst med Menighedsfakultetets teologiske profil. Jeg har personligt i min mailbox i 2019-2020 modtaget 54 konkrete henvendelser vedr. præstestillinger lige fra Skagen til Bornholm, som kirkeligt engagerede i landet ønsker besat med en præst med MF-profil. Der er intet, vi hellere vil end imødekomme ønskerne om nye velkvalificerede og engagerede præster, der på trosbekendelsens basis vil forkynde evangeliet og bygge menigheder op. Og selv om vi glæder os over en stærk stigning siden 2016 i ansættelsen af præster med baggrund i Menighedsfakultetet, kan vi med kun ganske få ledige MF-kandidater desværre slet ikke efterkomme alles ønsker.

På den baggrund er det ekstra ærgerligt, at seks ud af 14 nye bachelorer, der har søgt ind på teologi i Aarhus, ikke blev optaget. Afvisningen skyldes på ingen måde manglende kvalifikationer eller modvilje fra Aarhus Universitet. Problemet er mangel på studiepladser. Den politisk vedtagne dimensionering sætter et loft for, hvor mange studerende, der må optages på de enkelte uddannelser. Hensigten er god nok: at begrænse arbejdsløshed. Men resultatet er desværre en stigende præstemangel i landet. Politikerne tager ikke højde for, at ikke alle teologer vælger – eller egner sig til at være præster. Dette problem har flere gange fået Menighedsfakultetets studerende til at fare i blækhuset, senest Emma Kirk Pedersen, der den 8. juni i år på internetportalen kirke.dk appellerer til de danske biskopper om at gøre noget ved dimensioneringsproblemet.

8 af vore nyuddannede bachelorer fortsætter altså direkte på den teologiske kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. Andre må søge ind på teologi i København. Her møder de imidlertid endnu en forhindring: Det Teologiske Fakultet kræver, at vore nyuddannede bachelorer bruger et halvt år ekstra på at læse nogle fag op med den begrundelse, at de skal have læst præcist samme pensum som de teologiske bachelorer ved Københavns Universitet. Hallo! – her kommer en lille flok dygtige teologer med et halvt års længere studier end det fireårige danske program. Og så tvinger et offentligt universitet dem til at studere endnu et halvt år! Det lugter langt væk af ren og skær chikane og drilleri, som savner enhver saglig begrundelse. Og hvad værre er: det er en ualmindelig uanstændig og utilbørlig behandling af unge danske statsborgere, som det skattefinansierede universitet er sat til at servicere.

Så politikere: få nu skabt nogle flere studiepladser!

Københavns Universitet: lev nu op til jeres kald og tag med glæde og åbne hænder imod MF’s kvalificerede bachelorer i stedet for at stjæle deres tid og pålægge dem helt urimelige byrder!

Kirken råber på præster, der færdes hjemmevant i gudstjenesten, tror på den Jesus, de forkynder og brænder for at bygge menigheder op. Det er dem, MF ønsker at levere, så fjern nu de hindringer for vore studerende!