Gå til indhold

Folkekirkens dåbsdilemma

Nu kan folkekirkens dåbsdilemma da vist ikke skæres tydeligere ud i pap! To dogmer, begge både urørlige og uforenelige, er ved at manifestere sig, måske endda i folkekirkens mainstream:
     1) Alt står og falder med barnedåben
     2) Dåben gør ikke nogen forskel

Lindevang Kirke på Frederiksberg har siden 2011 været ”liturgisk forsøgssogn”. Et af eksperimenterne har været en ændret bøn ved dåben. Her har man udeladt takkebønnen for dåben, ”hvori du gør os til dine børn”. For alle mennesker er jo allerede Guds børn fra fødslen (Kristeligt Dagblad 12-6-18).

Jeg skal ikke blankt afvise, at det kan give mening at kalde alle mennesker Guds børn – i skabelsens forstand (om end jeg leder forgæves efter en sådan formulering i Skriften). Men her kan man åbenbart ikke længere skelne mellem skabelse og frelse. For det er i frelsens forstand, vi bliver Guds børn i dåben.

Alle mennesker er elsket af Gud. ”Således elskede Gud verden …”. Men ikke alle mennesker er retfærdiggjort og genfødt. Det sker ved tro og dåb.

Der er sket meget, siden pastor Bent Feldbæk – som den eneste i kirkehistorien – blev dømt ved en præsteret og i 1999 afskediget som sognepræst, fordi han på egen hånd havde ændret ordlyden ”at døbe i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” til ”at døbe til”.

Afskedigelsen var sikkert OK. Hans forsøg var både urigtigt og egenmægtigt. Men den sag (og flere andre, både før og ikke mindst siden) gjorde det klart, at du i folkekirken kan modsige og udvande et hvilket som helst dogme; men barnedåben rører du bare ikke ved!

Dilemmaet opstår så ganske vist, hvis man samtidig vil hævde, at det ikke gør fra eller til, om du er døbt eller ej! Så er dåben hverken noget sakramente, et ”genfødelsens bad”, ”afvaskning af synd”, ”Helligånden givet som gave” eller noget som helst andet af det, Det Nye Testamente lægger i dåben.

Så er den bare en bekræftelse på noget, alle mennesker allerede er, allerede har og allerede ved i forvejen. Og det behøver vi vel hverken nogen dåb eller nogen kirke til.

Leif Andersen
Lektor/førsteamanuensis, cand.theol.