Gå til indhold

‘Gud og det onde’ – ny og superaktuel bog af Leif Andersen

Midt i den værste krise i Danmark siden 2. verdenskrig, hvor landet er lukket næsten helt ned af coronavirusen, dukker en hyperaktuel bog op: 'Gud og det onde'.

‘Gud og det onde’ – ny og superaktuel bog af Leif Andersen

Som en meget stor del af befolkningen arbejder jeg under coronakrisen i skrivende stund hjemmefra. Arbejdsopgaverne er lidt færre end normalt, så jeg har haft tid og anledning til at læse den nye bog Gud og det onde, som Bibelselskabets Forlag har bedt Leif Andersen, som er lektor i Praktisk Teologi på Menighedsfakultetet, om at skrive.

Leif tager i bogen med forfriskende og velgørende ærlighed fat på det ældgamle problem: hvorfor er verden så fuld af lidelser, hvis Gud findes som en både kærlig og almægtig Gud?

Leif havde sikkert ikke, da han afsluttede sit manuskript før epidemiens udbrud, forestillet sig, hvor aktuel bogen skulle vise sig at blive. Den nye virus har på verdensplan allerede slået over 15.000 mennesker ihjel. Politikere lukker skoler og grænser og indfører restriktioner for vores frie bevægelighed, og alle verdens sundhedsvæsener arbejder på højtryk.

Vi mennesker gør, hvad vi kan for at minimere smitten og hjælpe de smitteramte.

Men hvad gør Gud? Er krisen sendt af Gud som straf for den vestlige verdens dekadente livsstil, som nogle muslimer hævder?

Den nye bog Gud og det onde tager livtag med lidelsens problem, og den nye pandemi understreger dens aktualitet. Hvor er Gud henne midt i den menneskelige lidelse?

Teologer og filosoffer har i århundreder bakset med lidelsens problemstilling uden at nå til et intellektuelt tilfredsstillende svar. Og selv om Leif Andersen i årtier har forholdt sig til problematikken og skrevet flere bøger om emnet – herunder klassikeren Gud hvorfor sover du? – så giver han i bogen ikke et intellektuelt fyldestgørende svar på alle vores spørgsmål om lidelsens gåde. I stedet giver Leif – godt støttet af bibelske tekster og personer som Job i Det Gamle Testamente – plads og rum for vores protest over for lidelsen. Det opleves velgørende.

Vi får altså ingen letkøbte løsninger. Tværtimod trækker Leif problematikken skarpt op og lader med sjælesørgerisk tæft anklagen mod Gud komme til orde. Fuldstændigt ucensureret. Dermed giver han den lidende et rum at være i. Et lille åndehul, hvor man – om ikke andet – i det mindste kan være hudløst ærlig.

Og så gør Leif en ting mere: trækker personen Jesus af Nazareth ind på scenen. Leif lægger i sin teologi og tænkning stor vægt på, at Jesus er Guds tolk. Hvis vi skal forstå, hvem Gud er, skal vi i clinch med Jesus af Nazaret. Ifølge Leif er Jesusskikkelsen det helt afgørende fixpunkt i mødet med lidelsen. Kun ved at betragte Jesus kan vi forstå, at Gud er for os mennesker og vil os det bedste. Trods alt.

Så i stedet for at forklare lidelsen, forkynder Bibelen ifølge Leif, at Gud ikke er hævet over lidelsen, men selv gik dybt ned i den og derfor kan komme os til hjælp i lidelsen. Et menneske i nød har, når alt komme til alt, også mere glæde af et håb end en intellektuel forklaring.

Bogen egner sig med sine kloge og gennemreflekterede ord fortrinligt til at blive læst i denne krisetid som en stilfærdig, men vægtig formidler af håb. Den er tillige en glimrende fastelæsning og en vigtig forberedelse til den påske, hvor vi og hele kristenheden fejrer, at den uudgrundelige Gud frivilligt lod sig ramme af menneskers ondskab og gik ind i lidelse og død. Og det for vores skyld.

Bogen udkommer den 2. april i Bibelselskabets Forlags Håndbibliotek, er på 162 sider og koster 120 kr. Den er hermed på det varmeste anbefalet!

Leifs bog er seneste eksempel på, at Menighedsfakultetets lærere driver livsnær teologi for kirkens og menneskers skyld.