Gå til indhold

Hvad er meningen med et menighedsfakultet?

Hvis man på kort form skal udtale, hvad MF i grunden vil, er svaret efter min opfattelse meget enkelt: vækkelse. Til grund for Menighedsfakultetet ligger et stort ønske: at Gud vil sende vækkelse i det danske folk. Det er det, som det hele handler om.

I vore vedtægter står der, at Menighedsfakultetets formål er at uddanne til evangeliets tjeneste og formidle evangeliet til de studerende. Og det er naturligvis, som det skal være. Men man kunne godt i vedtægterne have formuleret, at formålet er vækkelse og fornyelse.

Det handler også om fordybelse i troens indhold, det at gå på eventyr i troens landskab. Det er vigtigt; men målet er først og fremmest at komme ud i det danske folk med evangeliet. Idealet er ikke en menighed, der er lukket om sig selv og har nok i sig selv. Målet er at række evangeliet til dem, der ikke tror på Jesus Kristus. Jeg er overbevist om, at de, der i tidens løb er udgået fra Menighedsfakultetet, vil stå i vækkelsens tjeneste.

Jeg vil gerne føje til, at det er en stor glæde i dagligdagen at færdes sammen med unge mennesker, der brænder for evangelisation. De uddanner sig ikke blot for at få et levebrød, men de uddanner sig, fordi evangeliet skal forkyndes.

Nogle vil anklage os for at isolere og så at sige at bygge et drivhus. Vel, så lad os da kalde Menighedsfakultetet for et drivhus, men med Grundtvig føje til: Se! Fra dine drivehuse / i det fri, hvor storme suse / poder plantes ud. Sigtet er at bringe evangeliet derud, hvor storme suse. Sigtet er ikke at hygge sig i drivhuset.

Vi glæder os til den dag, da Gud sender en vækkelse over Danmark. Der vil lyde en ny lovsang, og rygtet om Jesus vil sprede sig fra det ene menneske til det andet: Har I hørt det? En situation med glæde og smil og med spil i øjnene. En glæde over, at også jeg er elsket af Gud. Ejegod er Gud!

Nils Andersen
Landssekretær