Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Hvis nu jeg havde været fransk fysiker …

Hvad bestemmer egentlig, om jeg bliver religiøs eller religionsskeptisk?

Oprindeligt havde jeg faktisk tænkt mig at læse matematik. Så det kunne jo være, jeg var endt som naturvidenskabsmand i stedet for teolog. Hvad mon sandsynligheden så havde været for, at jeg alligevel havde været troende?

Her kommer det virkeligt løjerlige: Det kommer faktisk en del an på, om jeg havde boet i USA eller i Frankrig …

I 2016 bragte tidsskriftet Socius en artikel Religion among Scientists in International Context – A New Study of Scientists in Eight Regions, (Religion blandt videnskabspersoner i international kontekst), som undersøgte religiøs tro og praksis blandt biologer og fysikere i Frankrig, Hong Kong, Indien, Italien, Tyrkiet, Storbritannien og USA.

Et af resultaterne var: Blandt amerikanske naturvidenskabspersoner er det 11%, der rapporterer, at de beder dagligt; blandt franske naturvidenskabspersoner er det 3%. I Italien er det såmænd 17%.

Men de har jo adgang til samme tekster og samme videnskabelige resultater. Det er altså ikke videnskab, der har gjort forskellen. Hvorfra stammer den forskel så?

Der er kun én forklaring: Forskellen er kulturel, ganske enkelt: Når du er blandt kolleger og fagfæller, der har en vis åbning over for det religiøse, er der simpelt hen større chance for, at du selv får det. Vel at mærke ikke hyklerisk, opportunt eller følgagtigt, men oprigtigt og ærligt.

Og lever du i en kultur som den danske, hvor det er noget mere mistænkeligt eller usædvanligt for videnskabsmænd at være religiøse, er det noget sværere selv at være det. – Det fører mig til to pointer:

1) Vi bliver sommetider udfordret af den (meget rammende) indvending, om ikke vi blot er kristne, fordi vi er vokset op i et kristent land. Det kan man ikke rigtig indvende noget imod. Og det kan da være en anfægtelse. Men det går jo altså begge veje! Lever man i en kultur, der væsentligst er religionsskeptisk, er der stor chance for, at man selv bliver det.

2) Det er ikke naturvidenskab, der bestemmer, hvor svært eller let det er at være kristen.

Leif Andersen
Lektor/førsteamanuensis, cand.theol.