Gå til indhold

I begyndelsen var billedet

Siger billeder altid mere end 1000 ord?

I begyndelsen var billedet

I 2016 kunne man på Museum Jorn i Silkeborg se et af de mest kendte og mest spændende af Asger Jorns lærreder: I begyndelsen var billedet fra 1965.

Det er ikke sikkert, man skal lægge for meget i lige dén tekst til lige dét billede. Jorn var ret skødesløs med hensyn til, hvad der passede til hvad. Men formuleringen kunne godt stå som overskrift over hele hans kunst og hans egen kunstforståelse.

Den er naturligvis en kommentar til Bibelens I begyndelsen var ordet. På sin vis står den som et oprør mod en kultur og en europæisk historie, der blev alt for afhængig af ord, af definitioner, af kvælende systematik og rigid viden. Ind med det sanselige, det vidunderligt vilde, det billedlige og barnlige, det kreative! Et oprør, jeg selv mærker begejstringen for.

I dag har oprøret sejret. Rapporten Børns læsevaner – overblik og indblik fra 2017 satte tal på det: Når børn i 3.-7. klasse holder fri, er det ikke længere bøger, men billeder, de griber efter. Youtube og streaming.

Jeg har ellers aldrig kunnet følge den gængse forfærdelse over internettet og teknologiens fremmarch; alt nyt er også altid blevet misbrugt. Men denne undersøgelse gjorde mig alvorligt bekymret. For det går ikke bare ud over evnen til at læse sammenhængende, men går også ud over selve evnen til at tænke sammenhængende. Det fremgår faktisk også af undersøgelsen.

Det er på høje tid at generobre ordets magi og begejstringen for bogen. Trodse Netflix’ absolutisme.

Jamen lyder sætningen ikke: ”Et billede siger mere end 1000 ord”? Jo. Og det gør det. Sommetider. Men prøv lige at sige netop den sætning med et billede – uden at bruge ord …

Da Paulus i Galatien havde “aftegnet Kristus for øjnene af dem som korsfæstet”, har han næppe lavet en tegning. Han var derimod i stand til at tegne med ord, så de kunne se den korsfæstede for sig.

Billeder kan ting, ord ikke kan. Og omvendt.

Leif Andersen
Lektor/førsteamanuensis, cand.theol.