Gå til indhold

Jeg elsker videnskaben! Men …

Utroligt, så højt tavshed kan larme!

Der har åbenbart ikke rejst sig noget globalt ramaskrig ved nyheden om den sidste videnskabelige landvinding: at de første genredigerede babyer sandsynligvis er blevet født. Dette udeblevne ramaskrig er faktisk lidt uhyggeligt i sig selv.

Det drejer sig om den kinesiske forsker He Jiankui, der hævder at have gennemført en genredigering af et tvillingepar, endnu mens de efter en kunstig befrugtning var på enkeltcellestadiet. Southern University of Science and Technology i Shenzhen, Kina, har siden taget skarpt afstand fra deres egen forskers handlemåde og henviser til, at han under dette arbejde var på ulønnet orlov og derfor handlede på egen hånd (kilde: Videnskab.dk 26-11-18).

Genterapi på voksne er muligvis ikke helt så etisk sprængfarligt, idet de redigerede gener ikke vil blive videregivet til efterkommere. Men her skabes der altså genstrukturer, som vil blive nedarvet til andre! Og ingen kan gennemskue konsekvenserne af en spredning af genredigeret, menneskeligt arvemateriale …

”Jeg føler et stærkt ansvar for, at det ikke bare skal være det første tilfælde, men også blive et eksempel på, hvad der kan lade sig gøre”, siger He Jiankui. ”Samfundet må afgøre, hvad der skal ske herfra”.

Ja. Gid det var så vel. Men kan samfundet være denne opgave voksent?

Sådan som vi har lært de frie markedskræfters amokløb at kende, vil der nu blive forsket i alt, ”hvad der kan lade sig gøre”, og som kan give forspring i kampen om markedsandele. Som Per Stig Møller (som ingen vel vil mistænke for skjult socialisme) sagde det i Politiken 29-11-18 om de stående finansskandaler: ”At det er gået skævt, er ikke overraskende. Kapitalismen følger bare sin natur. Ligesom en utæmmet tiger altid vil gøre. … Den tager kun hensyn til sig selv, lige så længe den ikke ad lovgivningens vej får besked på andet.”

Tør vi så håbe på, at videnskabssamfundet for en gangs skyld kan få tydeligt besked ad lovgivningens vej, når det gælder redigering af menneskeligt arvemateriale?

Jeg har ikke meget håb. Forskere har erklæret deres protest og forargelse over He Jiankuis mangel på etisk ansvarlighed; men stort set ser det ud til kun at være blandt forskere og videnskabsjournalister, det har vakt røre. Ramaskriget udeblev. Og kimen er lagt til en mulig miljøkatastrofe, som mange gange overtrumfer de klima- og naturkriser, som vi ellers bruger så mange kræfter på.

Her er der ikke brug for et bjæf fra en forkølet, religiøs videnskabsforskrækkelse. Her er der brug for et brøl fra et kristent menneskesyn. Og fra alle de allierede, det kan finde.

Leif Andersen
Lektor, cand.theol.