Gå til indhold

Menighedsfakultetet og USA’s præsidentvalgkamp

Intet kirkesamfund kan overleve, hvis det kun taler moral og socialetik. Men som bibeltroende kristne svigter vi, hvis ikke vi også bidrager med at gennemtænke, hvad god etik er. Uden etik og gode værdier går et samfund til grunde.

 

Hvad har de to størrelser i overskriften dog med hinanden at gøre?  Umiddelbart ingenting, og jeg skal også spare læseren for alt for mange af mine egne overvejelser om de enkelte kandidater.

 

Men valgkampen derovre har indtil nu sagt mig, at et evangelium uden socialetik for let kan blive til politik uden Gud, og uden alvor.

 

I skrivende stund er det ikke usandsynligt, at den endelige præsidentvalgkamp kommer til at stå mellem en jøde (Sanders) og en populist (Trump), der har et perifert forhold til sit kirkesamfund. Hvor er repræsentanterne for de utallige solide evangelikale menigheder ?

 

Det samme gælder den vigtige amerikanske højesteret. Her sidder pt 3 jøder og 5 katolikker. Hvor er protestanterne?

 

Protestanterne udgør i dag omtrent halvdelen af USA’s befolkning, men er i tilbagegang. Det er især de traditionsrige mainline-kirker, der har oplevet dramatisk tilbagegang. Her kan man primært møde en ret liberal teologi. Homo-vielser støttes varmt af mange af disse kirkesamfund. Der er et stort socialpolitisk engagement fra disse præsters og kirkesamfunds side. De har traditionelt spillet en stor rolle i den teologiske tænkning, i kulturen og i landets sociale tænkning. Men medlemmerne siver bort, hvis de da ikke flygter skrigende bort. Mainline-kirkesamfundene er i dag kun en skygge af sig selv og har i dag kun tilslutning fra 15 % af amerikanerne.

 

Bedre går det for de evangelikale protestanter. De er kendetegnet ved troskab mod Bibelen, på at lægge vægt på omvendelse og personlig tro. Jesu kors spiller den centrale rolle i deres forkyndelse, og de er aktive i mission og diakoni i lokalområdet. I dag udgør de evangelikale 25% af USA’s befolkning, og de holder nogenlunde skansen. Folk vil gerne i kirke et sted, hvor der forkyndes bibelsk, forståeligt og autentisk. De evangelikale har været gode til at tale til hjerterne, men teologisk arbejde har ikke været deres stærkeste side. Og mere eller mindre i reaktion mod kirker, der blev alt for politiske (og politisk korrekte) har de evangelikale været upolitiske. Abort og homovielser er de imod, men derudover har man ikke arbejdet meget med selve samfundssynet. Det kan være medvirkende til at en populistisk præsidentkandidat som Trump kan have så megen medvind.

 

Den katolske kirke har derimod gennemtænkt samfundssynet. Ud fra tanken om en naturlig lov har katolske filosoffer og teologer i århundreder arbejdet seriøst med politiske og socialetiske principper. Den tradition kan være grunden til at katolske højesteretsdommere udgør flertallet i et land, der ellers altid har haft et protestantisk flertal.

 

Et evangelium uden gennemtænkte socialetiske konsekvenser kan let kan blive til politik uden Gud, og uden alvor.

 

Hvad MF kan lære af det?

 

På MF vil vi gerne uddanne præster, der kan netop det, som evangelikale præster i USA ofte er gode til: Samle store menigheder, fordi der forkyndes bibelsk, forståeligt og autentisk. Præster som vil lede mennesker til omvendelse og personlig tro, som prædiker Jesu kors og er aktive i mission og diakoni i lokalområdet.

 

Men vi må ikke glemme de principielle overvejelser. Nogle må fordybe sig i, hvad Bibelen og luthersk teologi har – og ikke har – af samfundsmæssige konsekvenser. Socialetikken må gennemtænkes, så kristne samfundsmæssige ideer kan spredes vidt ud i samfundet.

Min drøm for MF kunne være, at vi – ved siden af andre vigtige satsninger – blev et resursested, hvor teologer mødtes med kristne filosoffer, politikere, jurister og samfundsvidenskabsfolk, og i fællesskab arbejdede med disse spørgsmål. Til hjælp bredt ud i det danske samfund.

 

Ingen er nogensinde blevet frelst ved moral, men en hel del er gået til grunde uden. Sådan læste jeg engang i en avis, og man kan tilføje:

Intet kirkesamfund kan overleve, hvis det kun taler moral og socialetik. Men som bibeltroende kristne svigter vi, hvis ikke vi også bidrager med at gennemtænke, hvad god etik er. Uden etik og gode værdier går et samfund til grunde.

 

 

Kurt Ettrup Larsen
Professor, akademisk leder, dr.theol.