Gå til indhold

MF-pioneren Hans Olav Okkels er død

Pastor emeritus Hans Olav E. Okkels, Løgumkloster, døde søndag d. 10. marts 2019 83 år gammel.

MF-pioneren Hans Olav Okkels er død

Nekrolog

Jeg mødte Okkels i forbindelse med vores fælles engagement i Menighedsfakultetet. Vi blev begge valgt ind i MF’s bestyrelse ved det navnkundige ”kup” i Missionshuset Bethania i 1971. Senere blev Okkels formand, og jeg var på et tidspunkt næstformand. Og så vidt jeg husker, var vi aldrig på kant med hinanden, så Okkels må have været et fredeligt gemyt.

Okkels var med sin omfattende kundskab og brede berøringsflade en vigtig og tillidsskabende medspiller ved Menighedsfakultetets spæde start. Der blev i disse år ført talrige debatter om MF’s linje på mange forskellige ledder, men Okkels bevarede overblikket og var i mange sammenhænge garant for en sund balance.

Okkels havde også altid en skæv vinkel eller en sjov anekdote på lager, som kunne få os til at trække på smilebåndet. Og han kunne fortælle levende om Det Teologiske Fakultet i Aarhus fra årene, før vi andre dukkede op på scenen.

Okkels var givetvis en dygtig teolog. Og han blev da også i begyndelsen af 70’erne i flere omgange tilbudt en fuldtidsansættelse på MF. Det vægrede han sig dog ved. Måske virkede det for usikkert. Men han blev ansat som timelærer (sammen med Hartvig Wagner og Jørgen Glenthøj) og lagde røst til den første undervisning, som overhovedet fandt sted i MF-regi (om Den Augsburgske Bekendelse) i missionshuset Bethania i efteråret 1972.

Fra MF’s side har vi rigtigt meget at takke Okkels for: al den tid og arbejdskraft, som han har lagt i MF, og alt det, som ikke har været synligt: bønner, samtaler, spekulationer m.m. Og personligt mindes jeg Okkels med stor glæde og taknemlighed.

Ære være Okkels’ minde.

Kurt Christensen

Professor dr.theol.

Kurt Christensen
Professor, dr.theol.