Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Nytårsstatus fra Menighedsfakultetet

Vi vil gerne dele vores glæde over et rigtigt godt år på Menighedsfakultetet. Her vil vi nævne nogle af højdepunkterne fra 2021, som fylder os med taknemlighed.

MF i rivende udvikling

ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen og landsekretær Nils Andersen

2021 blev et supergodt år for MF

Vi vil gerne dele vores glæde over et rigtigt godt år på Menighedsfakultetet. Her vil vi nævne nogle af højdepunkterne fra 2021, som fylder os med taknemlighed.

25 nye bachelorstuderende og 15 nye netstuderende

Vi fik et stort hold nye bachelorstuderende ved FIUC-Aarhus, som fra første dag i august har kastet sig over teologistudiet med stor entusiasme, og som dagligt sætter sit positive præg på studiemiljøet. De har i december gennemført deres første eksamener og klør nu på med nye fag i forårssemesteret. I 2021 begyndte også 15 nye netstuderende, som følger med online hjemmefra i enkeltfag, så antallet af studerende fik et stort løft i 2021.Se mere i septembernummeret af MF-bladet HER

13 helt nye MF-præster

Vi har noteret os hele 20 præsteansættelser af MF-teologer i 2021. Heraf er de 13 unge teologer, som er ansat i deres første præstestillinger. Vi ved fra flere udmeldinger fra menighederne, hvor de tjener, at deres arbejde er værdsat og skaber glæde. Dertil kommer de, som nu er ansat i kirkelige organisationer og tjener der. Se mere i decembernummeret af MF-bladet HER (s. 4-6)

10 nye bachelorer er uddannet

I december afleverede 2017-holdet afsluttende bacheloropgaver, og dermed er en ny generation af MF-teologer på vej. De fleste vil sandsynligvis søge ind på kandidatuddannelsen i teologi, og vi glæder os til ad åre at se dem blive aktører i dansk kirkeliv og missionsarbejde på forskellig vis. Vi holder eksamensfest for de nye bachelorer den 28. februar.

Sponsorløb 2021 satte rekord

Vores 12. udgave af sponsorløbet satte ny rekord med 518.000 kr. Dermed fik vi for første gang over en halv million kroner til stipendiepuljen, som støtter de studerende økonomisk. Vi takker baglandet for den massive opbakning! Se mere HER

 

2022: MF i rivende udvikling

Når vi ser tilbage på 2021 fyldes vi med taknemmelighed, og når vi ser frem mod 2022 fyldes vi med forventning – og tager en dyb indånding. Vi oplever, at MF er inde i en meget spændende udvikling, hvor vores mulighed for at præge Danmark med god teologi stadig øges. Der er rigtigt mange spændende tiltag i gang.

Byggeri går i gang til marts

Vi ser med spænding frem til, at vores nye byggeri i baghaven går i gang til marts. Når det efter planen står færdigt sommeren 2023, er der skabt 55 boliger og nogle erhvervsmål, som forhåbentlig vil blive til glæde for de nye lejere. Samtidig får MF en ny indtægt, så vi bedre kan dække vore nye udgifter med blandt andet stærkt forhøjet ejendomsskat. Læs mere om byggeriet septembernummeret af MF-bladet HER (side 13)

Nyt Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik

Menighedsfakultetet opretter Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik for at imødekomme et stort behov for styrke det faglige arbejde i Danmark med undervisning, forkyndelse og sjælesorg. Det overordnede mål er at styrke formidling af kristen tro og praksis i hele det danske samfund.

Centerleder Kurt E. Larsen udtaler: Der er i vores land et stort behov for indføring i kristen tro og kristent liv, og Menighedsfakultetets særlige bidrag i den sammenhæng kan naturligt være at arbejde med problemstillingerne på et højt fagligt niveau med henblik på at være til gavn for hele kirkelivet.

Et nyt konsortiearbejde med Kristen Pædagogisk Institut er begyndt, og vi venter, at flere interesserede parter slutter sig til de kommende måneder, så vi kan få opbygget et ressourcecenter til gavn for både dansk kirkeliv og samfundet i øvrigt. Se mere HER

Ny lederuddannelse med MentalTouch til efteråret

Vi glæder os til sammen med firmaet MentalTouch til efteråret at søsætte en ny lederuddannelse målrettet både nuværende og kommende ledere i kirkeligt regi. Vi vil give vores bidrag til at kvalificere kristne ledere. Se mere om den nye uddannelse i brochuren HER.

Kalenderen

  • Marcusevangeliet 28.2.: Offentligt multimedieshow over Marcusevangeliet opføres af den norske multikunstner Christian Stejskal. Se program HER
  • Medlemsmøde 9. april
  • Besøg af den verdenskendte apologet Alistair McGrath den 15. – 16. september 2022. Se mere HER

 

Bak op om MF

Som det fremgår af ovenstående, er der nok at glæde sig over og nok at tage fat på. Det hele kan kun lade sig gøre i kraft af opbakning fra mennesker, som deler vores vision om at uddanne de kommende præster og ledere til kirken og om at påvirke hele samfundet med god teologi.

Efter et godt efterår med flot opbakning gik vores gaveindtægter mærkbart ned i december måned, hvor vi modtog 1,2 mio. kr., hvilket er godt 300.000 kr. mindre end forrige år.  Derfor har vi brug for et løft økonomisk, så vi igen kommer på ret kurs. Vil du hjælpe os med det?

Så kan du give en gave på MobilePay 21204 – eller give en gave online HER

Du kan også bakke op om MF’s arbejde ved at blive medlem, det koster kun 100 kr. årligt. Se mere HER

Tusind tak for en hver opbakning!