Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ 2. søndag i advent

Hvis vi knuger os sammen i angst for den dag, så ser vi kun de forfærdelige naturkatastrofer. Men hvis vi ser op, opdager vi noget andet. Så ser vi Jesus.

Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.  Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.

Og han fortalte dem en lignelse: »Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær.  Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.«

Luk 21,25-36.

Jesus kommer tilbage

Tanken

Advent. Enhver kan høre, at der i advent ligger et vent. Og advent handler på mange måder om at vente. Sidste søndag, 1. søndag i advent, blev der sat fokus på Jesu første komme. Vi hørte, hvordan han kom ydmygt og undseeligt ridende på et æsel. I dag sættes der fokus på Jesu andet komme. Den dag, som vi ikke kender, men som kun Gud kender datoen på. Og den dag kommer han ikke anonymt. Han kommer ikke ridende på et æsel, men som den retmæssige og sejrende konge, universets konge og tager den planet i besiddelse, som var annekteret af en fremmed magt. Og på den dag skal ingen være i tvivl om, hvem han er. Hvert knæ skal bøje sig, siger Bibelen. Bøje sig enten i glædelig anerkendelse eller i modvilje og i trods, men bøje sig, det skal hvert knæ den dag.

Troen

Da Jesus kom første gang, var det nemt at overse ham, bare et ganske almindeligt drengebarn født i en helt almindelig familie og født under forhold, som var helt almindelige dengang. Men når han kommer anden gang, så sker det ikke ubemærket. Det sker med bulder og brag, og naturen går af lave. Og mens hans første ankomst ikke vakte den store opmærksomhed, så vil hans andet komme være hovedtemaet i alle medier. Alverdens medier vil have Jesus på plakaten den dag. I forbindelse med Jesu tilbagekomst vil der forekomme nogle voldsomme naturfænomener. ‘Der skal ske tegn i sol og måne’, siger Jesus. Med andre ord, så kommer jord og himmel til at stå i et. Det har en dobbelt betydning. Det kan bruges om uvejr og naturkatastrofer. Men det, at jord og himmel står i et, har også en anden og dybere betydning. For den dag, Jesus kommer igen, da bliver jord og himmel netop landfast og går i et.

Jesu ord åbner vinduer og døre ud mod verdenshistorien og verdensrummet. Den dag bor han ikke kun i dit hjerte. Han er i hele verden. Hele skaberværket er inddraget den dag. Han gør den dag krav på al magt, ikke kun i dit og mit hjerte, men i hele verden. Dvs. han gør krav på generalsekretærposten i FN og i Nato. Han indtager det Hvide Hus såvel som Christiansborg og Amalienborg. Når han kommer anden gang, viser det sig, hvilken slags konge, det var, der bosatte sig i dit hjerte. Det var kongen, præsidenten, generalen, Messias, ham med al magt i himlen og på jorden.

Vi gør alt for tit kristentroen til sådan en lille privat lommereligion, vi kan hygge os med, når livet går os på ude i den barske verden. Men han vil frelse hele sit skaberværk – træerne, vandet, luften, isbjørnene og min kanin. Hele skaberværket vil han frelse og forløse, så det igen bliver et paradis.

Men når alt det begynder at ske, hvad så? Skal vi så krybe i skjul og håbe på, at disse naturkatastrofer går over af sig selv? Nej, tværtimod skal vi rette hovedet op. ‘For jeres forløsning nærmer sig’, siger Jesus. Hans genkomst er en glædens dag. En gensynsdag. En dag vi har længtes efter hele vores liv. Hvis vi knuger os sammen i angst for den dag, så ser vi kun de forfærdelige naturkatastrofer. Men hvis vi ser op, opdager vi noget andet. Så ser vi Jesus. Ham, vi har troet på. Ham, vi har ventet så længselsfuldt efter. Den dag ser vi ikke kun bulder og brag og tsunamier. Det ser vi også. Men når vi ser op, så ser vi først og fremmest Jesus. Ham får vi øje på i alt det kaotiske.

Hvordan kan vi komme til at opleve Jesu tilbagekomst på den her måde – altså i glæde og forventning i stedet for i angst? Her er det helt afgørende, hvor dine synder befinder sig. Er de hos dig selv? Eller er de hos Jesus på korset? Det er afgørende for, hvordan du vil komme til at opleve Jesu tilbagekomst. Og så skal vi være vågne. Det gør vi bl.a. ved at gå jævnligt i kirke. Vi gør det ved at lytte til Bibelens ord. Hvis ikke Gud sætter dagsordenen i mit liv, så vil terminerne, karrieren og alle de andre udfordringer her i livet komme til at sætte dagsordenen.

Og endelig skal vi bede. Bøn er at lukke Jesus ind i vores liv. Bøn er med til at bevare os i afhængighed af Gud.

Flemming Kofod Svendsen, tidligere folketingsmedlem og minister, har fortalt om, hvordan han i en periode hver dag gik ud i sin have og så op mod himlen, for at se efter tegn på Jesu tilbagekomst. Det var i tiden efter, at han havde mistet sin søn, svigerdatter og to børnebørn i en tsunami i Thailand. Da ventede han bare på, at Jesus skulle komme tilbage og gøre alting godt igen. Det var en tid med stor smerte, men det var også en tid med megen forventning og længsel. ‘Og så længe man længes, så længe lever man’, siger Flemming Kofod Svendsen.

Udfordringen

Ser du frem til Jesu genkomst med glæde og håb? Eller frygter du i virkeligheden hans tilbagekomst?