Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ 5. søndag efter påske

I Jesu bøn i dag får vi et kig ind i det mest fantastiske og dybe og forunderlige og uudgrundelige fællesskab, der nogen sinde har eksisteret i dette univers

Femte søndag efter påske

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.

Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.

Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det, du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.

Joh 17,1-11

Jesus beder for os!

Tanken

Ordene her er en del af Jesu såkaldte ypperstepræstelige bøn, en bøn han bad den sidste aften før sin død. Hvad laver Jesus nu? Han beder. Han beder for os, fortæller han. Vi får her et indblik i det fællesskab, der eksisterer mellem Faderen, Sønnen og Helligånden. Og det fællesskab vil Jesus invitere sine disciple og os, der lever i dag, med ind i. Derfor er det evige liv også at kende Faderen og Sønnen. Vi er nu ved at forlade påskens begivenheder og er på vej mod pinse. Her møder vi det centrale ord: herliggøre. Jesus taler om, at han skal herliggøres, og at han samtidig med sit liv på jorden har herliggjort Gud.

Hvad betyder det ord at herliggøre egentlig? Det lyder lidt luftigt, synes vi måske. Men faktisk er det ikke særlig mystisk. Reklamer herliggør fx alt lige fra læskedrikke til biler. Vi herliggør hele tiden noget eller nogen. Mange herliggør sig selv på Facebook. Det er ganske enkelt en del af vores dna at herliggøre. Egentlig er vi skabte til at herliggøre Gud. Men som oftest gør vi det modsatte. Vi taler os selv eller andre mennesker op i stedet for. Jesus var sendt herned til vores jord for at føre Guds sag på jorden og derved herliggøre sin Far. Og nu vender han så hjem og aflægger rapport over sin mission på jorden: ‘Far, nu har jeg gjort det, du satte mig til at gøre: jeg har herliggjort dig.’

Troen

I Jesu bøn i dag får vi et kig ind i det mest fantastiske og dybe og forunderlige og uudgrundelige fællesskab, der nogen sinde har eksisteret i dette univers. Nemlig det fællesskab der eksisterer mellem de tre personer i treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden. Et helt unikt fællesskab, som alle vore fællesskaber i den kristne kirke blot er et svagt genskin af. Vi står på hellig grund, når vi hører disse fortrolige ord, der lyder mellem far og søn. ‘Jeg beder for dem’, siger Jesus. Nu drages vi også med ind i det universelle fællesskab mellem treenighedens tre personer. Jesus beder for os. Jesu ypperstepræstelige bøn foregår aftenen før, Jesus som den store og sande ypperstepræst skal træde frem for folket næste morgen og blive slagtet som et offerlam på hele folkets vegne. En gang om året gik ypperstepræsten ind i det allerhelligste rum i jødernes tempel. Med sig herind havde han Israels 12 stammers navne i det brystskjold, der hørte til ypperstepræstens embedsdragt. Og så frembar han hele folkets synder, svigt og brud på Guds hellige vilje. Herinde i det allerhelligste afleverede han folkets synder ved på symbolsk vis at ofre en vædder. Jesus tager denne sidste aften i sit liv rollen på sig som ypperstepræst. For han tolker jo sin død næste morgen langfredag som det endegyldige offer, der skal bringes. Fra nu af skal intet menneske nogensinde bringe Gud et sonoffer. Han er det endegyldige og fuldkomne offer. Og det helt specielle ved Jesu rolle som ypperstepræst er, at han på en og samme tid er både præst og offer. ‘Se, det Guds lam, som bærer verdens synd’, som der blev sagt ved hans dåb. ‘Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig.’ Jesus tænker her på sin død på korset. Vi undrer os måske over det, men Jesus kalder sin død på korset for sin ophøjelse. Mærkeligt, for det, som vi opfatter som hans fornedrelse, det forstår han som sin ophøjelse, sin herliggørelse.

Hvordan bliver det evige liv? Ja, hvad er det evige liv overhovedet for noget? Det svarer Jesus på her. Han siger: ‘Og dette er det evige liv, at de kender dig, den sande Gud og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus.’ Det handler altså om at kende Gud og Jesus. Det handler ikke om at tro på et eller andet luftigt derude. Nej, det at eje det evige liv handler om en relation, en relation til den sande Gud og hans søn Jesus. Det evige liv handler om at se Gud. Vi tænker måske, at det bliver lidt kedeligt i længden bare at skulle lovsynge Gud i al evighed. Overhovedet ikke. Til den tid kan vi slet ikke tage vort blik fra Gud. Vi kan ikke få nok af at se ind i hans ansigt, det ansigt, vi har fået et glimt af her på jorden i Jesus Kristus, hans søn. Tænk sig, at vi skal se Gud som den, han virkelig er. Så får vi svar på alle de besværlige spørgsmål, vi har måttet leve med her på jorden. Nu hænger tingene sammen, og alle spørgsmål besvares. Sådan bliver det evige liv.

Udfordringen

Hvad kan du gøre for at herliggøre Jesus? Og hvad betyder det for dig, at det evige liv er at kende Gud og hans Søn Jesus?