Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ 6. søndag efter trinitatis

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold buddene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ « Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Matt 19,16-26

Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?

Tanken

Jesus tager igen emnet rigdom op. Han ved nemlig, hvor meget penge betyder for os mennesker. Ja, det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig at blive frelst, siger Jesus. Det var forfærdende for både den rige unge mand og for disciplene at høre, og de måtte udbryde: Hvem kan så blive frelst, når nu ikke engang den rige unge mand kan, ham som ellers levede et pletfrit liv? For Gud er heldigvis alting muligt, selv at få en kamel til at gå gennem et nåleøje.

Troen

Den amerikanske præst Timothy Keller har skrevet en bog med titlen: Ikke alt, der glimrer, er gud. Det er en bog om moderne afgudsdyrkelse. Når vi hører ordet afgudsdyrkelse, forestiller vi os let primitive folk, der tilbeder et stort gammelt træ eller en stenhøj eller en statue. Vores samfund er i grunden ikke anderledes end vore forfædres. Enhver kultur har sine egne afguder. Og lad os bare vove at sætte konkrete navne på nogle af vores kulturs afguder: lykke er en af dem, og ligeledes er nydelse en afgud for mange af os. At være smuk er en anden. Vel knæler vi ikke fysisk ned for en Afroditestatue i dag, som man gjorde på Gammel Testamentes tid, men mange unge piger drives ud i depression og spiseforstyrrelse ved en sygelig fokusering på deres krop. Fitnesscentret er vor tids helligdom. Vel brænder vi ikke røgelse for Artemis, men når penge og karriere ophøjes til uanede dimensioner, foretager vi en form for ofring af vore børn, idet vi forsømmer familien. Mange ofrer stadig i dag alt til guden succes. Men sagen er, at der findes en plads i ethvert menneskes hjerte, som kun Gud kan fylde ud. Står den plads står tom, så flytter afguderne ind. Mennesket er skabt til at tilbede. Og tilbeder vi ikke Gud, ja så kan du være sikker på, at vi tilbeder noget andet.

I den rige unge mands tilfælde er det rigdommen, pengene, der havde indtaget pladsen på tronstolen. Faktisk er det lidt af en trist historie. Der var ellers lagt op til en rigtig god fortælling med en lovende ung mand som hovedperson, én med store idealer, med vilje, hjerne og hjerte. Hvad kunne det ikke blive til! Men historien slutter brat, næsten før den er kommet i gang. Da den unge mand hører Jesu svar på hans spørgsmål om, hvad han skal gøre for at arve evigt liv, går han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Det evige liv, som han egentlig spurgte om, fik han ikke. Vi må gå ud fra, at han fik et godt liv. Han fik et godt liv, men ikke det evige liv. Trist, for det var jo faktisk det, han havde eftersøgt hos Jesus. ‘Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv’, spørger han? Og Jesus fortalte ham, hvad han skulle gøre, men det skridt ville han ikke tage.

Der er forskel på et godt liv og et evigt liv. Det liv, Jesus kalder evigt, er så dyrt og kostbart, at det ikke kan købes for hele verdens rigdomme. Det koster alt! Hverken mere eller mindre. Det koster alt, hvad et menneske ejer. Jesu svarer den unge mand: “Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Kom så og følg mig!” Det var den radikale fordring, som Jesus stillede op for ham. Og det var denne fordring, han undveg. ‘Han gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende’, står der. Er pointen så i Jesu svar, at vi alle skal sælge vores hus, realisere alle pensioner og opsparinger i banken og så sende det til de fattige i ulandene?

Manden her havde grundlæggende misforstået sagen, og han stillede det forkerte spørgsmål. ‘Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?’ Hvad skal jeg gøre? Her hopper kæden af. For vi kan ikke gøre os fortjent til at få evigt liv. For som Paulus skriver i læsningen til i dag: ‘For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.’ Netop det var ikke gået op for manden. Vi kan synes, at Jesus er for hård ved ham. Men i virkeligheden viser Jesus ham nåde. Nåde derved at han stiller ham over for en udfordring, der gerne skulle gøre det klart for ham, at han ikke kan gøre noget for at få evigt liv. Han ser bare ikke åbningen. Manden har i al sin godhed og stræbsomhed gravet en dyb kløft mellem sig selv og Gud. Så nær var han ved Gud og det evige liv og dog så langt fra det. Hans egen pænhed og hans rigdom var den kløft, der lå mellem ham og Gud.

Men vi kan ikke nøjes med bare at konstatere, at manden havde misforstået det med det evige liv. Sagen er jo nemlig den, at vi alle uden undtagelse har gravet en eller anden kløft, som står imellem Gud og os, så det bliver umuligt for os at følge Jesus. Derfor handler denne historie ikke udelukkende om penge og rigdom. Den handler også om at ville holde fast ved sit eget og ikke at ville give slip. Det evige liv koster livet. Intet mindre!

Udfordringen

Hvad udgør den kløft, der skiller dig fra fællesskabet med Gud? For manden i fortællingen var det pengene. Hvad er det for dig? Hvad må du slippe for at kunne tage Jesus i hånden og følges med ham?