Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ Første søndag efter trinitatis

Griskhed er en hård herre at tjene. For det betyder, at der bliver mindre plads til Guds fred i ens sind. Hvor mammon flytter ind, flytter Gud ud.

En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods.  Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet?  Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«

Luk 12,13-21

Er du rig hos Gud?

Tanken

Vi er nu nået til trinitatistiden. Vækstsæsonen i Guds rige. Her skal troen på det, den treenige Gud har gjort for os gennem jul, påske og pinse vokse og gro. Og her på den allerførste søndag sætter Jesus fokus på en discipels forhold til rigdom og penge. Anledningen til, at Jesus fortæller denne lignelse om den rige, men tåbelige storbonde, er, at to brødre er kommet i den situation, at deres far er død, og nu ønsker den ene af dem at få boet gjort op og få sin del udbetalt. Og det, at han overhovedet begærer bodeling, antyder, at der foreligger en konflikt, og den ønsker Jesus ikke at gå ind i. Jesus afviser at dømme i økonomiske mellemværender mellem mennesker og advarer om, at et menneskes liv ikke afhænger af, hvor meget det ejer. Tværtimod skal vi være på vagt over for grådighed og havesyge. Og dette budskab understreger Jesus med at fortælle om en mand, der var meget velhavende, og som satsede udelukkende på sin velstand her i livet i stedet for at fokusere på også at være rig hos Gud.

Troen

I guldgravertiden i Alaska kom nogle mænd en dag til en guldgraverhytte dybt inde i det indre af Alaska. Der var stille som i en grav, og da de gik indenfor, så de skeletter af to mænd med en stor mængde guld på et bord. Ved siden af lå der et brev, hvori de to mænd fortalte om de fantastiske guldforekomster, de var stødt på. Men de fortalte også om den dumhed, de havde begået. De havde ganske enkelt været så forhippet på at grave endnu mere guld ud, at de havde glemt, hvor tidligt vinteren kom på disse kanter. Og en dag var de blevet overrasket af en frygtelig snestorm, som havde stået på flere dage og havde isoleret dem og gjort det umuligt for dem at få kontakt til omverdenen. Og som tiden gik, var de løbet tør for mad og brænde – og så, ja, så døde de omgivet af deres ustyrlige rigdom.

Jesus afviser ikke rigdom som sådan. Det er derimod den falske sikkerhed, rigdom kan føre til, Jesus advarer imod. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer. Hvad afhænger vort liv så af? Et godt helbred vil mange straks sige. Men hvad så når et menneske mister sit gode helbred – eller i hvert fald noget af det, hvad afhænger vort liv så af? En god familie og gode venner vil andre straks sige. Ok, men hvad så når familielivet smuldrer, og de gode venner lige så stille siver ud – hvad afhænger vort liv så af? Ja, hvad afhænger vort liv egentlig af?

‘Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.‘ Jesus siger det umisforståeligt. Alligevel satser vi så ofte på noget helt andet. Men vort liv afhænger af at være rig hos Gud.

Og hvad betyder det så?

Vores bonde handlede tåbeligt.

  1. Han vidste, at han en dag skulle dø.
  2. Han vidste også, at han ikke kunne tage sin rigdom med sig.
  3. Ikke desto mindre søgte han sikkerhed i sin rigdom.

 

Det var tåbeligt. I stedet skulle han have ræsonneret således:

  1. Jeg ved, jeg skal dø.
  2. Min rigdom kan jeg ikke tage med mig.
  3. Jeg har brug for Guds hjælp.
  4. Derfor investerer jeg i forholdet til Gud i stedet for i nye lader.

Lad os uddybe det at være rig hos Gud.

For det første betyder det, at man knytter sig til Gud, eller investerer hos Gud og ikke kun ensidigt i banken. Dvs. bruger tid på forholdet til Gud, investerer opmærksomhed i forholdet til Gud. Bare tænk over, hvad du i løbet af en dag investerer din opmærksomhed i. Indgår Gud også i det? Og endelig investerer nogle af dine penge, fx. giv noget af din indkomst til andre.

For det andet indebærer det at være rig hos Gud, at man prioriterer forholdet til ham højere end at tjene en ekstra klat penge. Hvad betyder det i virkeligheden at få råd til en bedre bolig, en nyere bil og en dyrere ferie, hvis konsekvensen er, at min opmærksomhed og mit hjerte bliver besat af tanken om at få en endnu bedre bolig, en endnu nyere bil og en endnu dyrere ferie? Griskhed – have-mere-syge – er en ubehagelig lejer at have boende i sit sind. Griskhed er en hård herre at tjene. For det betyder, at der bliver mindre plads til Guds fred i ens sind. Hvor mammon flytter ind, flytter Gud ud.

For det tredje betyder det at være rig hos Gud, at jeg ejer tilgivelse og evigt liv. Havde det ikke været for Jesus, ville vi have stået i en bundløs gæld til Gud. For hver gang vi har svigtet i et eller andet forhold, er vores gæld til Gud vokset. Tænk sig, hvis ikke Jesus var gået ind og havde taget denne gæld på sig og gjort os gældfrie! Men det gjorde han. Og det er den største rigdom hos Gud, som vi ejer. Det er en rigdom, der ikke kan investeres i på nogen jordisk børs eller købes for penge.

Endelig for det fjerde må vi huske, at vort forhold til Gud også altid omfatter vort forhold til vore medmennesker. Vi møder også Gud gennem vore medmennesker. Derfor betyder det at investere i vort forhold til Gud også altid at investere i vort forhold til de mennesker, som vi omgås. Det var jo ikke en tilfældighed, at Gud blev menneske.

Udfordringen

Er du rig hos Gud? Hvad investerer du i?