Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ – Helligtrekongers Søndag

Fik du givet Jesus den mest værdifulde gave denne jul: Dig selv?

 

Helligtrekongers Søndag

Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« Da sagde farisæerne til ham: »Du vidner om dig selv; dit vidnesbyrd er ikke gyldigt.« Jesus svarede: »Selv om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen; men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selv om jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men Faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også Faderen, som har sendt mig.« De spurgte så: »Hvor er din fader?« Jesus svarede: »I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader.« Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet.

Johannes kap. 8,12-20

Den sande tilbedelse

Tanken

Jesus er her i en af sine mange stridssamtaler med de skriftkloge og farisæerne. Og som så ofte før drejer diskussionen sig om, hvem Jesus er. Er han Guds søn, den ventede Messias, eller er han bare mennesket Jesus? Det, der fremkalder farisæernes vrede og forargelse, er Jesu påstand: ‘Jeg er verdens lys’. Ifølge farisæerne kan et menneske ikke vidne om sig selv, ‘så din påstand er ugyldig, Jesus’, siger de. ‘Gud er mit medvidne’, påstår Jesus. Og så sætter han trumf på og siger: ‘Kendte I mig, kendte I også min fader.’ Dermed får Jesus sagt så tydeligt som overhovedet muligt, at han og Gud er et. Hvem var barnet i krybben? Jo, det var den almægtige Guds egen søn, verdens lys. Intet mindre.

Troen

Og han som blev født under et stjernetegn, det store lys fra Betlehemsstjernen, han voksede op og kaldte sig selv for verdens lys. Og ligesom vismændene havde fulgt stjernens lys, så de kunne finde vej til ham, sådan tilbød han mennesker, han mødte, at være verdens lys for dem, så de kunne finde vej til Gud og finde hjem. Så vi i dag stadig kan finde vej til Gud. Finde vej og tilbede. Det er det, der er fokus på her på Helligtrekongers Søndag.
Hvad er sand tilbedelse da? Det er at komme med det, der er vores. Meget eller intet. Hyrderne kom tomhændede – de ejede ikke noget, der kunne bruges som barselsgave. De stod der bare midt i rummet – forlegne, beskidte, rørte lidt uroligt på sig over den uventede situation,
tomhændede.

Vismændene stod der også. De stod der med hænderne fulde af de mest kostbare gaver: guld, røgelse og myrra. Måske var de også forlegne ved situationen. De vidste ikke rigtigt, hvad man siger til en ung kvinde, der lige har født. Hvad spørger man om i sådan en situation? Og hvad kan man ikke tillade sig at spørge om?

Og det leder os så hen til det endelige svar på, hvad sand tilbedelse er. Det er ganske enkelt det ene og helt enkle: at du kommer. Hyrderne bevægede sig fra marken og hen i huset, hvor Jesusbarnet lå. De havde måske under en km at gå. Vismændene havde højst sandsynligt rejst over 1000 km. Men de kom.

Udfordringen

De kom. Det var hovedsagen. Det afgørende i din tilbedelse er også, at du kommer. Og når du så er kommet, så er der en ting mere, der er af afgørende betydning. Vismændene gav barnet dyre og kostbare gaver. Det var deres måde at tilbede på. Men de dyre gaver var bare indpakningspapir for deres egentlige gave, nemlig hjertets tilbedelse af barnet, verdens lys. Hyrderne havde intet, de kunne give. De havde kun sig selv at give. Det er afgørende i al sand tilbedelse, at du giver dig selv. Også selv om du synes, det er alt for lidt at give. Også selv om du lige frem skammer dig ved at give dig selv til ham. Det er kernen i al sand tilbedelse. Det er dig selv, han vil have. Som vi synger i en kendt vækkelsessang:

Hvad skal jeg give min frelser?
Hvad skal jeg gøre for ham?
Røgelse, myrra, juveler
ej kan forslå til Guds lam.

Jesus, mig selv jeg dig bringer,
lægger mig ned for din fod,
at du mig evig skal eje.
Jeg er jo købt med dit blod!

Derfor vil vi slutte med at spørge hinanden og os selv: fik du givet Jesus den mest værdifulde gave denne jul: Dig selv? Dig selv med alt, hvad det indebærer. Fik du det? Ellers kan det stadig nås. Stalddøren står stadig på klem for hver eneste, som er rejst kort eller langt for stille at gå ind og se på barnet, verdens lys. Og tilbede det.