Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ – nytårsdag

Nytårsdag mødes vi af en sætning, der rummer alt det, vi har brug for at høre: 'Jeres fader ved, hvad I trænger til'.

Nytårsdag

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Matt. 6,5-l3

Gud ved

Tanken

Jesus underviser her om bøn, og han advarer mod at gøre bøn til et prestigeprojekt, noget man praler af. Tvært imod så gå ind i dit hemmelige rum, siger han. Derinde kan du bede frit. Ligeledes advarer han imod bare at lade munden løbe og bede om alt mellem himmel og jord. I stedet for lærer han os at bede om det mest nødvendige, vi mennesker har brug for, nemlig det, som kommer til udtryk i Fadervors syv bønner. Og vores himmelske far ved på forhånd, hvad vi trænger til.

Troen

Hvor er det da godt, at vi i dag, nytårsdag, mødes af en sætning, der rummer alt det, vi har brug for at høre. Det er sætningen: ‘Jeres fader ved, hvad I trænger til’. Det er en sætning, vi aldrig bliver færdige med. Vi kan vende tilbage til den igen og igen. Blive ved med at sige den for os selv. ‘Jeres fader ved, hvad I trænger til’.

I det vestlige USA findes nogle århundredgamle nåletræer.
Træernes stammer kan være flere meter i diameter. Når et sådan træ er blevet fældet, har forskere studeret træets tværsnit. Træets åreringe kan berette om dets udvikling år efter år. Èn ring viser, at det år var der en rædsom tørke. En anden ring fortæller, at det år blev træet ramt af et lyn. En tredje ring kan fortælle, at det år var der en skovbrand, der nær havde kostet det store træ livet. En fjerde ring fortæller om en truende sygdom, der tog fat i træet, men træet kæmpede og vandt. Og indimellem fortæller mange ringe: Her gik det godt. Her var et år med den rette blanding af sol og regn.

Alt dette ligger gemt i træets hjerte og udgør vækstens selvbiografi. Sådan er det også med os. Kun et lille stykke under den beskyttende bark, kun lige under den beskyttende maske, ligger vort livs årringe. Nogle af årringene kan ses. I øjnenes glans eller mangel på glans. I ansigtets små rynker. Eller i kroppens holdning. Men det meste er skjult under den beskyttende bark. Alle årringene er der. Helt tilbage fra de allerførste år af vores liv.

Hvordan ser den årring, der kom til at hedde 2021 ud for os?
Var det et glædens år, hvor tingene lykkedes? Hvor der var den rette del af sol og regn? De bedste betingelser for vækst? Eller var det et smertens år med sygdom? Eller sorg? Eller var det bare et år, som år er flest. Med flest almindelige, gode hverdage på rad og række? Var det et år med megen kærlighed? Eller et år med mange kampe? Uanset hvad, så er der sat endnu en årring i os. Og uanset hvad, så mødes det nye år i dag af sætningen fra evangeliet i dag. Den dyrebare sætning: ‘Jeres fader ved, hvad I trænger til’.

Gud forlod sit hjem i himlenes himle. Han lod sig føde iblandt os. Han valgte at blive menneske. Derfor kender han menneskets årringe indefra. Gud har været igennem det hele. Livet med dets glæder og kampe. Forladtheden i Getsemane, da end ikke hans nærmeste kunne våge med ham. Gudsforladtheden på korset, hvor han måtte råbe: ‘Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?’ Han kender alle vores årringe.

Sætningen i evangeliet i dag ‘Jeres fader ved, hvad I trænger til’ er derfor ikke billig trøst. Det er en sætning, der har rod og dybde i Jesu liv i hans død og opstandelse. Gud ved virkelig, hvad vi trænger til, for Han blev menneske. Og gennem sin lidelse bar han menneskelivets smerter og skyld og død.

Udfordringen

Men når nu Gud allerede på forhånd ved, hvad vi trænger til, hvorfor så overhovedet bede til ham? Evangeliet i dag vender det spørgsmål på hovedet og siger: Ja, jeres fader ved, hvad I trænger til. Netop derfor skal I bede. For hvad er der ved, at Gud ved, hvad vi trænger til, hvis vi ikke tager imod, hvad han vil give os? Hvad er der ved, at den hjemløse kan få en seng at sove i, hvis han bliver udenfor og ikke banker på?

Derfor må vi bede til ham. Et år, hvor vi får lov til at begynde med den dybe og stærke sætning: ‘Jeres fader ved, hvad I trænger til’. Lad den sætning stå som fortegn for 2022, uanset hvad det år vil komme til at betyde for os. Derfor giver det mening at ønske hinanden

Godt nytår!