Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

‘PÅ SØNDAG’ Trinitatis søndag

Det, der for alvor skal få os til ikke at give op over for den kæmpe opgave, Jesus i dag overlader til os, er det lille ord ‘derfor’.

Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Matt 28,16-20

Gå derfor

Tanken

Har du nogensinde fået stillet en umulig opgave, en opgave som langt overstiger dine kræfter og evner? Så forstår du også, hvis disciplene denne dag oppe på bjerget måske har følt sig en smule frustrerede over den opgave, Jesus giver dem. Men der er to forhold, som stiller Jesu befaling i et andet lys. For han giver dem nemlig ikke kun en befaling. Han proklamerer også, at ‘Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor…’ Når vi går ud med evangeliet, ved vi, at han, som har al magt i himlen og på jorden, står bag os. Og for det andet giver han os et helligt løfte: ‘Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.’ De to ting, konstateringen og løftet, gør, at vi ikke behøver at føle os prisgivet en tilsyneladende umulig opgave.

Troen

Lad os et øjeblik overveje, hvad der ville være sket, hvis disciplene havde nægtet at adlyde Jesus. ‘Nej, vi tror, vi har fået nok, Jesus. Vi har besluttet os for at vende tilbage til vores arbejde som fisker, tolder og vinbonde. Tænk sig hvis de havde sagt nej? Hvordan ville verden så have set ud i dag? Så ville der ingen kirker have været at se rundt omkring i landskabet. Så ville der ikke være mennesker, som samledes til gudstjeneste for at tilbede. Så ville Jesu fødsel, hans død og opstandelse være gået i glemmebogen. Tænk sig at leve i en verden, hvor det med Gud og hans kærlighed aldrig blev fortalt? Jesus løb en stor risiko den dag, da han gjorde sig afhængig af os mennesker. Men det gjorde han. For han vidste, at evangeliet bedst overleveres fra menneske til menneske. Det var jo lige netop derfor, han 33 år tidligere selv var blevet menneske.

Det er jo en kæmpe opgave, Jesus overlader til sine disciple dengang og i dag. Og vi bliver helt trætte bare ved tanken. Hvordan i al verden skulle vi kunne gøre det, han siger, vi skal, nemlig: ‘Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple?’ Rigtig mange har mistet modet over den her opgave. Og endnu flere lever måske med en latent dårlig samvittighed over, at man gør så lidt ved opgaven, som man gør.

Det, der for alvor skal få os til ikke at give op over for den kæmpe opgave, Jesus i dag overlader til os, er det lille ord ‘derfor’. Et lille, men helt afgørende ord. Det peger tilbage på det, Jesus lige har sagt forud, nemlig: ‘Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor.’ Det vil altså sige, at det med at gøre mennesker til Jesu disciple, ikke er noget, vi selv har fundet på. Vi pådutter ikke andre vores tro. Vi gør det ene og alene, fordi Jesus har al magt i himlen – dvs. i den usynlige verden – og på jorden – dvs. i den del af virkeligheden, vi kan få øje på. Det ville ganske enkelt være galimatias at begynde på at gøre mennesker til disciple af Jesus, hvis ikke det var, fordi han har al magt. Men nu er det ikke forkert at fortælle andre om ham og ønske, at alle må tage imod ham. For han har jo al magt, dvs. han har alle rettighederne til et menneske. Det fik han, da han gav sit liv som løsesum for os på korset.

Tænk sig, hvis det var sådan, at hans suverænitet var afhængig af vores tro og indsats? Men sådan er det heldigvis ikke. ‘Mig er givet al magt i himlen og på jorden.’ Det betyder, at det ikke er fremmed territorium, vi bevæger os ind i, når vi går ud i verden. Vi bevæger os derimod ind i et territorium, hvor han allerede har været, og som tilhører ham. Når vi går ud i verden med de gode nyheder, så bevæger vi os ikke i fjendeland, men i hans land.  Vi går til det menneske, som han allerede har købt og betalt for med sit liv.

Husk magtfordelingen mellem Gud og dig. Husk nu, hvem der har ansvaret for hvad. Gud Helligånd har ansvaret for, at mennesker modtager det, du fortæller om ham og Jesus. Det har du ikke ansvaret for. Han har ansvaret for, at mennesker omvender sig og begynder at tro. Det har du ikke ansvaret for. Gud har også ansvaret for, at mennesker bliver bevaret i en sand og sund tro og vokser. Du kan gøre noget, men det er Gud, der har ansvaret.

Udfordringen

Jamen, hvad har vi så ansvaret for? Vi har ansvaret for at leve som tydelige kristne. Vi har ansvaret for at åbne vores liv og vores tro for andre, så de kan få et kig ind i Guds rige. Vi har ansvaret for at åbne vores fællesskaber i kirken op for andre, så de kan føle sig velkomne.

Jesus har al magt i himlen og på jorden. Det er derfor, han sender dig. Hvem skal du gå til?