Gå til indhold

Stor luthersk teolog er gået bort

En af de mest bemærkelsesværdige lutherske teologer i det tyvende århundrede, Robert W. Jenson, sov for nylig stille ind i sit hjem i en alder af 87 år.

Stor luthersk teolog er gået bort

Den amerikanske teolog Robert W. Jensons teologi var i fundamental forstand kirkelig. Han studerede ved Luther College og Luther Seminary, og han var i løbet af sin karriere som professor i systematisk teologi tilknyttet flere konfessionelle teologiske institutioner, mod slutningen af sin karriere Center of Theological Inquiry ved Princeton Theological Seminary. Det var således helt naturligt for ham at sammentænke teologi og kirke.

Jenson udgav et væld af artikler, antologier og monografier, og selvom jeg langt fra har læst alt, hvad han har skrevet, har jeg med interesse læst flere af hans udgivelser de seneste år. En af mine norske kollegaer, som har læst hele hans omfangsrige forfatterskab, fortæller, at det efter hendes mening er kendetegnet ved i høj grad at være konsistent. Han var også økumenisk engageret i det meste af sin karriere. Desuden var han en kontroversiel teolog. Særligt hans syn på køn, seksualitet og hans modstand mod kirkelig vielse af to af samme køn vakte debat.

Han berømmes ofte for sit bidrag til forståelsen af den kristne Gud som trinitarisk, som det ses i hovedværkerne Systematic Theology (Systematisk teologi) og The Triune Identity (Den treenige identitet). Han betoner, at Guds trinitariske væsen må forstås i lyset af Guds handlen i og med verden, og at dette åbner op for Guds foranderlighed. Dette aspekt af hans teologi har også vundet indpas i en hjemlig kontekst, hvor særligt den danske teolog Lars Sandbeck har forholdt sig til hans teologi.

Selv har jeg i højere grad ladet mig inspirere af et aspekt af hans forståelse af de bibelske skrifter. Han anfører nemlig, at de bibelske skrifters egentlige og rette sammenhæng er den kristne kirke. De bibelske skrifter må således være uløseligt forbundet med kirkens liturgiske liv i verden (som det også er udfoldet i kapitel tre og fire i min seneste bog Kirkens rolle i et pluralistisk samfund).

Min interesse for Jenson skyldes også, at han var optaget af, hvad den kristne kirke stiller op i en samfundssituation, hvor den marginaliseres. Han anførte, at kirken kun som kirke rettelig kan tjene og vidne om Gud i det samfund, som den er en del af. For at dette kan ske, er det ifølge Jenson afgørende, at kirken er liturgisk formet og bestemt af den kristne grundfortælling. En dansk luthersk folkekirke med dens aktuelle udfordringer vil efter min mening kunne lære af meget af Jenson.

Jeppe Bach Nikolajsen er lektor og forskningsleder ved Menighedsfakultetet i Aarhus og professor II ved Menighedsfakultetet i Oslo

Jeppe Bach Nikolajsen
Lektor, studieleder, ph.d. cand.theol.