Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Til bibliotekets pris

Jeg har længe haft lyst til at skrive et blogindlæg til ære for biblioteket.

…og til ære for Karin og Gitte, og for det store læs de trækker med at styre og udbygge MF’s bibliotek. Karin har gjort det i så mange år, at det vel må betegnes som et livsværk, simpelthen. Og hun har ikke gjort det forgæves.

Jeg havde tænkt at gøre det med et fedt Luthercitat, fra en bog fra 1524, hvor han formaner til ”ikke at sky nogen som helst anstrengelser og udgifter for at skaffe gode biblioteker og bogsamlinger.” Hvorfor? – jo, for ”hvis evangeliet og alle videnskaber skal bevares, må det jo affattes og fastholdes i bøger og skrift.”

Så altså, hvis nogen spørger, hvorfor vi bruger meget krudt og  mange ressourcer på biblioteket: Derfor. Punktum. På MF er vi helt enige med Luther på dette punkt.

———————-

Og så ville jeg forsætte med en art personligt vidnesbyrd om, hvad biblioteket har betydet og betyder for mig. Men det lader jeg ligge, for jeg fik en anden vinkel forærende fra en gammel ven. Nemlig Kirsten Buch, som sammen med sin mand Peter vendte hjem sidste år efter 3½ år som missionærer i Tanzania. Dér har de arbejdet med at uddanne præster på Nyakota Theological College i Mwanza og altså arbejdet med mange af de samme ting, som vi gør på MF. Jeg har fulgt lidt med på afstand og bedt for dem, både fordi jeg kender dem, og fordi jeg jo af egen erfaring ved lidt om, hvilke udfordringer, der kan være i teologisk uddannelse.

Kirsten har bl.a. andet haft ansvar for biblioteket på uddannelsen. Og i en slags statusrapport i forbindelse med afslutningen af deres tjeneste, som kom i Danmissions blad før jul, havde hun en tankevækkende kommentar om bibliotekets betydning for en præsteuddannelse: Uden biblioteket – og uden let adgang til faglitteratur – får lærerne alt for stor magt, skrev hun.

Jeg gentager det lige: Uden et godt bibliotek får lærerne alt for stor magt. Skrevet af én, der selv var lærer på uddannelsen ved siden af sine opgaver på biblioteket. Det var ikke lige det, jeg havde tænkt at skrive ”til bibliotekets pris,” men jeg tror faktisk, hun har ret.

Ingen af MF’s lærere ønsker, at de studerende bliver eftersnakkere, som gentager vores egne yndlingsideer og favorittolkninger. Vi vil gerne påvirke i en god retning, men vi vil ikke have magt over nogens tro eller teologi. Og vel kan meget opnås som værn mod dét ved den måde, man tilrettelægger undervisningen på, og ved fordomsfri diskussion studerende imellem, og ved at lytte til podcasts fra den internationale teologis stjernehimmel.

Men det, der gør den vigtigste forskel, er alligevel læsning. Af forskellige teologer, forskellige fortolkninger, bøger og artikler. Bøger og tekster – elektronisk og på papir – af den slags, der gør, at de studerende selv er i bestandigt livtag med både bibelteksterne og de andre store tekster fra kirkens rige arv.

…meget godt kan siges om MF’s bibliotek. Og om Karin og Gitte. Blandt andet altså, at de er med til at sikre de studerende mod, at lærerne får for stor magt. Hvis læseren af disse linjer er enig, kan de to vel passende betænkes med et stykke chokolade, når fasten slutter og corona-nedlukningen af MF til den tid forhåbentlig er forbi. Indtil da kan man flette en tak for dem ind i sin aftenbøn.

Peter Søes
Adjunkt/førsteamanuensis, studieleder, cand.theol., ph.d.