Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Træls bås

Hvad laver vi i det selskab?

Medierne koger i øjeblikket over Danmarks Radios seneste bommert Ellen Imellem, hvor forskere narres til et interview under falske præmisser: De inviteres til et interview inden for deres professionelle fagfelt, men oplever en skjult dagsorden, hvor spørgsmålene handler om noget helt andet. Intervieweren videregiver nemlig spørgsmål, hun gennem sin øresnegl får fra en ”videnskabsfornægter”. Astrofysikeren bliver uden at vide det stillet over for en, der er overbevist om, at jorden er flad; en forsker i molekylær ernæring bliver uden at vide det stillet over for en tykaktivist, som angriber hele hans forskning etc.

Jeg er fuldstændig enig i, at det er en forargelig behandling. Og der bør rulle hoveder på DR. Men undervejs ærgrer jeg mig endnu mere over omtalen af to andre temaer: Blandt ”videnskabsfornægterne” nævnes også en abortmodstander og en kreationist!

Og så må man rive sig i håret: Kan det virkelig være rigtigt, at man båser en fladjords-fantast med en, der har en anden holdning til fri abort end den gængse? At tale for fri abort er ikke videnskab; det er en holdning. Og dén kan godt betvivles, for at sige det mildt. Endda til dels på videnskabelig basis.

Kreationismen befinder sig i en helt tredje kategori igen: Uanset om man er kreationist (der hævder troen på Gud som Skaber) eller er tilhænger af Intelligent Design (der påpeger umuligheden af et selvskabende univers og et selvskabende liv), er der gode, videnskabelige grunde til at betvivle evolutionismen som en fuldgyldig forklaring på universet og på livets opståen og udvikling. Jeg vil tro, at man kunne hævde, at der er lige så megen videnskabsfornægtelse på evolutionismens side. Det er naturvidenskabsfolk, ikke videnskabsfornægtere, der taler for Intelligent Design! Og det er påfaldende, at fx fortalerne for Intelligent Design ikke vil snakke religion, men helst snakke videnskab, mens evolutionisterne ikke vil snakke videnskab, men helst snakke religion.

Hvor er det træls at skulle tvangsbåses på den facon!

Leif Andersen
Lektor/førsteamanuensis, cand.theol.