Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Doktorafhandling

Aarhus Universitet har antaget en afhandling af vores lærer i kirkehistorie, lektor, ph.d., Kurt E. Larsen, til forsvar for den teologiske doktorgrad.

Afhandlingen bærer titlen “Christian Bartholdy, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv – studier i Indre Missions historie ca. 1930-1960.”

Afhandlingen, der er på ca. 720 sider, er udgivet på forlaget Kolon og kan købes hos MF. Kontakt os på tlf. 8616 6300 eller mf@teologi.dk