Skip to content

Teolkursus 2021 er flyttet til 25.-28. maj 2021

Teolkursus 2021 flyttes på grund af coronarestriktioner til den 25.-28. maj.

Vi er nødsaget til at flytte Teolkursus 2021 til den 25.-28. maj, hvor vi håber, at coronarestriktionerne er lempet så meget, at vi kan gennemføre kurset. Vi fastholder så meget som muligt af det oprindelige program, og hovedtaleren er fortsat den skotske professor i Ny Testamente Macaskill.

Teolkursus henvender sig til præster, teologer, kirkeligt ansatte, medarbejdere i missionsorganisationer  og alle andre interesserede. Her er der mulighed for gennem forelæsninger, bibeltimer, workshops, gudstjeneste med meget mere at få inspiration til både tjeneste og kristenliv. Temaet for Teolkursus 2021 er enhed med Kristus.

Et revideret program er under udarbejdelse og offentliggøres snarest med flest mulige programpunkter fra det oprindelige program, som kan ses HER

Details

  • Date:
  • Category: