Gå til indhold

Et godt år med store forandringer

På repræsentantskabsmødet den 21. september aflagde Jørgen Jørgensen bestyrelsesberetning for studieåret 2018-19 og konstaterede, at det blev et godt år med store forandringer

På det årlige repræsentantskabsmøde redegjorde bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen for, hvad der har optaget bestyrelsen i studieåret 2018-19. Det blev et år med meget store forandringer. MF har indført medlemsdemokrati med direkte valg til repræsentantskabet. MF har indgået et nyt og gennemgribende samarbejde med Fjellhaug International University College i Oslo om en ny treårig bacheloruddannelse i regi af en ny underafdeling: FIUC-Aarhus, der har til huse på Menighedsfakultetet. I forlængelse heraf har MF også oprettet et nyt Akademi for Praktisk Teologi, der giver de studerende praktiske indsigter og færdigheder, som udruster dem til at påtage sig lederopgaver i kirke og mission. Spørgsmålet om synet på ordningen med kvindelige præster er flyttet fra bestyrelsens regi og over i fagteologisk sammenhæng, og bestyrelse og lærerråd udtrykker, at der kan argumenteres bibelsk for både et ja og et nej til ordningen.

Se kronik i Kristeligt Dagblad den 10.10.2019, hvor Jørgen Jørgensen uddyber MF’s nye praksis.

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen glæder sig i sin rapport over de mange MF-teologer, som finder ansættelse som præster i sognemenigheder og appellerer til, at flere unge vælger at studere teologi, så MF kan imødekomme det store behov for præster i både sogne- valg- og frimenigheder.

Læs bestyrelsens beretning HER

Læs fakultetslederens årsrapport HER

 

Nils Andersen
Landssekretær