Gå til indhold

Fakultetsleder inviteret med i arbejdsgruppe om offentlighedsteologi

Thomas Bjerg Mikkelsen er med i en 12-mandsgruppe, der skal forholde sig til fænomenet offentlighedsteologi, dvs. hvordan og hvor meget kirken skal ytre sig i samfundsmæssige spørgsmål

Fakultetsleder inviteret med i arbejdsgruppe om offentlighedsteologi

To folkekirkelige institutioner, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, er gået sammen om at nedsætte en teologisk arbejdsgruppe, der skal diskutere  spørgsmål om offentlighedsteologi med henblik på at kvalificere en bredere teologisk og offentlig debat i og uden for folkekirken.

Men hvad er offentlighedsteologi for noget?

Den amerikanske teolog E. Harold Breitenberg definerer offentlighedsteologi som en teologisk informeret offentlig diskurs om offentlige spørgsmål, som ikke kun henvender sig til det religiøse samfund selv, men til den brede offentlighed. Det er derfor nødvendigt for en offentlighedsteologi at argumentere på en sådan måde, at det kan bedømmes af og om muligt virke overbevisende på en bredere offentlighed.

I Danmark er begrebet nyt og dets indhold stadig uafklaret, men vi ser forsøg på at praktisere en offentlighedsteologi. Foreningen Åndsfrihed vil værne om og forsvare retten til åndsfrihed for enhver religion og ethvert livssyn i samfundet, og tænketanken ‘Eksistensen’ sigter specifikt mod at gøre kristendommens relevans gældende som ballast i aktuelle samfundsdebatter.

Arbejdsgruppen om offentlighedsteologi skal fokusere på spørgsmål som:

  • Hvilke forhold i samfundet er det relevant at udtale sig om specifikt på baggrund af kristendommen?
  • Kan og bør man overhovedet udtale sig offentligt som kirke eller som enkeltperson?
  • Hvad kan og bør en kristen, en sognepræst og/eller en biskop tage til orde overfor og hvordan?
  • Hvad er forholdet mellem politisk teologi og offentlighedsteologi?
  • Hvad betyder den lutherske to-regimentelære og den grundtvigske skelnen mellem folkeligt og kirkeligt for begrebet offentlighedsteologi?
  • Bliver kristendommen instrumentaliseret og banaliseret, hvis den skal bruges til at navigere i aktuelle samfundsspørgsmål?
  • Hvordan er forholdet mellem teologisk diskurs og handling i hjemlige offentlige sammenhænge?
  • Hvad er fx forholdet mellem kirkelig diakoni og velfærdssamfund?
  • Kan kirkelig diakoni ligefrem komme til at legitimere velfærdssamfundets vaklen?

Se hvem der er med i arbejdsgruppen HER

Nils Andersen
Landssekretær