Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

FIUC-Aarhus under grundigt rutinetjek af norsk kvalitetssikringsorgan

FIUC-Aarhus fik sammen med resten af Fjellhaug International University College en meget positiv bedømmelse ved omfattende rutinetjek

Mindst hvert 8. år bliver alle norske højere læreanstalter vurderet af et statsligt kvalitetssikringsorgan: NOKUT. Derfor er også FIUC-Aarhus, som har til huse på MF, gået efter i sømmene ved omfattende kvalitetstjek i efteråret. Nu er NOKUT’s rapport offentliggjort, og på MF glæder vi os over, at vurderingen er yderst positiv. Konklusionen lyder: Det systematiske kvalitetsarbejde er tilfredsstillende: AIle krav i universitets- og hoyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriftens er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.

NOKUT’s fulde rapport kan ses HER