Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Bachelor i teologi og mission ved FIUC-Aarhus

Du kan tage en teologisk bachelorgrad i Aarhus ved den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College, som i 2019 oprettede en afdeling (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise.

 

3-årig bacheloruddannelse og mulighed for 1-årig tillægspakke

Den norske bachelor i teologi og mission er en 3-årig uddannelse. Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række fag, således at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på teologiuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende ud med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på pastoralseminariet.

Det er også muligt at tage den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af sin 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

 

Studieforløb for den 3-årige bacheloruddannelse

For de nye studerende, som begynder i sommeren 2021, kommer den nye studieordning til at gælde. Du kan læse alt om denne studieordning inklusiv beskrivelser af de enkelte fag, pensum og eksamener i studieplanen HER

Du kan se en oversigt over forløbet for de tre år her nedenfor:

Den 1-årige tillægspakke

Du kan se en oversigt over fagene på tillægsåret her nedenfor (dette gælder for den nye årgang, der begynder i 2021, for de tidligere årgange ser tillægsåret anderledes ud):

 

Ansøgning og optagelse

Se mere HER

 

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk):

Studieplanen for 2017- og 2019-årgangen efteråret 2021 findes HER

Studieplanen for 2021-årgangen efteråret 2021 findes HER

 

Semesterets fag og skema

Efteråret 2021

Fagene på FIUC-Aarhus i efteråret 2021 er følgende:

 • BTM1001 Indføring i Bibelen
 • BTM1002 Kirkehistorie og konfessionskundskab
 • BTM1503 Teologi, samtid og praksis
 • EX1004 Examen facultatum
 • GRE1002 Indføring i nytestamentlig græsk
 • TM1502 Latin
 • TM1518 Sjælesorg
 • TM2504 Dogmatikkens og etikkens grundlagsproblemer
 • TM2510 Bacheloropgave

De fulde beskrivelser af de enkelte fag kan findes i studieplanen (se ovenfor) og korte beskrivelser kan også findes i læseplanen HER

Nedenstående skemaer er de generelle undervisningstidspunkter for semesteret. Hold øje med de enkelte fags rum i Canvas for eventuelle ændringer for de enkelte uger.

Samlet skema findes HER

Skema for 2017-årgangen findes her HER

Skema for 2019-årgangen findes HER

Skema for 2021-årgangen findes HER

 

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer samt brug af Studentweb og Canvas i Studiehåndbogen HER

 

Brug din uddannelse

Bachelorgraden giver adgang til videre studier ved universiteter i Danmark og i udlandet. Dog betyder den politisk vedtagne dimensioneringspolitik, at der i øjeblikket er et begrænset antal pladser på bl.a. kandidatuddannelserne i teologi ved de danske universiteter – se mere om dimensionering og forskellige uddannelsesveje på siden HER). Bacheloruddannelsen kan også kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog osv.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

 

Læseplads og økonomi

Det er muligt at få en læseplads – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen (nye bachelorstuderende vil få det udleveret en af de første dage efter studiestart).

Bacheloruddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Fuldtidsstuderende på bachelorstudiet, som ikke har fast indkomst via pension og lignende, har mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte kan hentes HER

Støtten er fra sommeren 2021:

 • Starthjælp på 4.500 kr., som udbetales den første studiemåned.
 • Lån på 2.500 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrages over de næste tre studieår.
 • Stipendium på 3.500 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 750 kr. pr. måned plus renter.

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.

 

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.