Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Bachelor i teologi og mission ved FIUC-Aarhus

Du kan tage en teologisk bachelorgrad i Aarhus ved den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College, som i 2019 oprettede en afdeling (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise.

 

3-årig bacheloruddannelse og mulighed for 1-årig tillægspakke

Den norske bachelor i teologi og mission er en 3-årig uddannelse. Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række fag, således at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på teologiuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende ud med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på pastoralseminariet.

Det er også muligt at tage den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af sin 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

 

Studieforløb for den 3-årige bacheloruddannelse

For de nye studerende, som begyndte i sommeren 2021, gælder den nye studieordning. Du kan læse alt om denne studieordning inklusiv beskrivelser af de enkelte fag, pensum og eksamener i studieplanen for 2021-årgangen lidt længere nede på denne side.

Du kan se en oversigt over forløbet for de tre år her nedenfor:

Den 1-årige tillægspakke

Du kan se en oversigt over fagene på tillægsåret her nedenfor (dette gælder for den nye årgang, der begynder i 2021, for de tidligere årgange ser tillægsåret anderledes ud):

 

Ansøgning og optagelse

Se mere HER

 

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk):

Studieplanen for 2019-årgangen foråret 2022 findes HER

Studieplanen for 2021-årgangen foråret 2022 findes HER

 

Semesterets fag og skema

 

Foråret 2022

Fagene ved FIUC-Aarhus i foråret 2022 er følgende:

 • BTM1003 Kristen tro og etik
 • EX1001 Examen philosophicum
 • GRE1003 Nytestamentlige græske tekster
 • TM2005 Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie
 • TM2009 Mission i kontekst
 • TM2011 Dogmatik med kildetekster

De fulde beskrivelser af de enkelte fag kan findes i studieplanen (se ovenfor) og korte beskrivelser kan også findes i læseplanen HER

Nedenstående skemaer er de generelle undervisningstidspunkter for semesteret. Hold øje med de enkelte fags rum i Canvas for eventuelle ændringer for de enkelte uger.

Samlet skema findes HER

Skema for 2019-årgangen findes HER

Skema for 2021-årgangen findes HER

 

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer samt brug af Studentweb og Canvas i Studiehåndbogen HER

 

Brug din uddannelse

Bachelorgraden giver adgang til videre studier ved universiteter i Danmark og i udlandet. Dog betyder den politisk vedtagne dimensioneringspolitik, at der i øjeblikket er et begrænset antal pladser på bl.a. kandidatuddannelserne i teologi ved de danske universiteter – se mere om dimensionering og forskellige uddannelsesveje på siden HER). Bacheloruddannelsen kan også kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog osv.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

 

Læseplads og økonomi

Det er muligt at få en læseplads – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen (nye bachelorstuderende vil få det udleveret en af de første dage efter studiestart).

Bacheloruddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Fuldtidsstuderende på bachelorstudiet, som ikke har fast indkomst via pension og lignende, har mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte kan hentes HER

Støtten er fra sommeren 2021:

 • Starthjælp på 4.500 kr., som udbetales den første studiemåned.
 • Lån på 2.500 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrages over de næste tre studieår.
 • Stipendium på 3.500 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 750 kr. pr. måned plus renter.

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.

 

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.