Gå til indhold

Bachelor i teologi og mission ved FIUC-Aarhus

Som noget nyt kan du fra sommeren 2019 tage en teologisk bachelorgrad i Aarhus ved den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole/ Fjellhaug International University College, som opretter en afdeling (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor nuværende lærere på Menighedsfakultetet bliver ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise.

 

Der arbejdes i øjeblikket på en ændret bachelorordning, som kommer til at gælde for det nye hold, der begynder sommeren 2021. Så snart denne er på plads, vil man kunne læse om den her på siden. Nedenstående er den nuværende bachelorordning.

 

3-årig bacheloruddannelse og mulighed for 1-årig tillægspakke

Den norske bachelor i teologi og mission er en 3-årig uddannelse (Det fulde navn på bacheloruddannelsen i Aarhus er Bachelor i teologi med fordypning i misjonsvitenskap). Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række enkeltfag, således at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på teologiuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende ud med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, skal du derefter søge ind på pastoralseminariet.

Det er også muligt at tage den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af sin 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

 

Studieforløb for den 3-årige bacheloruddannelse

 

Den 1-årige tillægspakke

Den 1-årige tillægspakke vil bestå af en række FIUC-enkeltfag inden for teologiens hovedområder. Disse tages primært på det fjerde år, dog skal man i løbet af bacheloruddannelsen tage eksamener i praktisk-teologiske fag, der tilsammen giver mindst 15 ECTS-point. Nærmere beskrivelse af fagene på det fjerde år følger senere. De praktisk-teologiske fag, der skal tages i løbet af bacheloruddannelsen, tages som FIUC-enkeltfag. Disse enkeltfag kan vælges blandt de eksamensfag, der indgår i forløbet Akademi for Praktisk Teologi – se mere HER

 

Ansøgning og optagelse

Se mere HER

 

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk):

Studieplanen for foråret 2021 findes HER

 

Semesterets fag og skema

Foråret 2021

Fagene på FIUC-Aarhus i foråret 2021 er følgende:

 • EX1001 Examen philosophicum
 • TM2010 Udvalgte tekster fra GT
 • TM2008 Missionsteologi
 • RLE1004 Verdensreligionerne
 • TM2519 Luther og reformationen
 • TM2520 Galaterbrevet, Filipperbrevet, Filemonbrevet og 1 Thessalonikerbrev

De fulde beskrivelser af de enkelte fag kan findes i studieplanen (se ovenfor) og korte beskrivelser kan også findes i læseplanen HER

Nedenstående skemaer er de generelle undervisningstidspunkter for semesteret. Hold øje med de enkelte fags rum i Canvas for eventuelle ændringer for de enkelte uger.

Samlet skema findes HER

Skema for 2019-årgangen findes HER

Skema for 2017-årgangen findes her HER

 

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer samt brug af Studentweb og Canvas i Studiehåndbogen HER

 

Brug din uddannelse

Bachelorgraden giver adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Bacheloruddannelsen kan kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog osv.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

 

Læseplads og økonomi

Det er muligt at få en læseplads – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen (nye bachelorstuderende vil få det udleveret en af de første dage efter studiestart).

Uddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Fuldtidsstuderende på bachelorstudiet, som ikke har fast indkomst via pension og lignende, har mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Menighedsfakultetet.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte vil blive gjort tilgængeligt her forud for næste optag.

Støtten er:

 • Starthjælp på 4.250 kr., som udbetales den første studiemåned.
 • Lån på 2.250 kr. pr. måned de følgende ni studiemåneder. Dette lån afdrages over de næste tre studieår.
 • Stipendium på 3.250 kr. pr. måned de følgende tre studieår i ti studiemåneder årligt. Hvis lånemuligheden er benyttet det første studieår, fratrækkes 675 kr. pr. måned plus renter.

Derudover er der en mindre pulje til rådighed til udbetaling af yderligere studielån.

 

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.