Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Forskning

Forskning

Menighedsfakultetet giver forskningsbaseret undervisning

Det betyder, at Menighedsfakultetet arbejder på, at dets lærerstab erhverver sig akademiske grader, som dokumenterer akademisk kvalitet. Over en flerårig periode er målsætningen, at den enkelte lærer skal anvende omkring 40% af sin arbejdstid på forskning. Som led i denne målsætning har den enkelte lærer ordinær orlov hvert syvende semester. Derudover er der mulighed for at få bevilget ekstraordinær forskningsorlov.

 

Forskningsseminar

Hvert semester afholdes et eller flere forskningsseminarer på Menighedsfakultetet, hvor akademiske projekter på forskelligt udviklingstrin fremlægges. Disse projekter gennemgås kritisk og konstruktivt. Interesserede kan henvende sig til Menighedsfakultetets forskningsleder Jeppe Bach Nikolajsen.

 

Forskningsfrihed

Kan man være videnskabelig, når man bygger på folkekirkens grundlag? Se en udtalelse om dette af professor, dr. theol. Kurt E. Larsen: Tro, teologi og videnskab.

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke udgav en række artikler om teologi, konfessionalitet og videnskab i 2011. Tre af disse artikler kan læses her:

 

Forskningsetik

Menighedsfakultetets forskere er forpligtet på god forskningsetik. Det betyder eksempelvis, at alle forskere er forpligtet på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i alle aspekter af deres forskningspraksis. Menighedsfakultetet tilslutter sig Den danske kodeks for integritet i forskning udgivet af Forskningsministeriet inkl. appendikset om håndtering af af brud på ansvarlig forskningspraksis.

 

Bedømmelsesudvalg

Ansættelse af personer i videnskabelige stillinger ved Menighedsfakultetet følger Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter i medfør af § 29 stk. 3 i universitetsloven. Når videnskabelige stillinger ved Menighedsfakultetet skal besættes, nedsættes et bedømmelsesudvalg, som tager stilling til, om ansøgerne er kvalificeret til den opslåede stilling. Vejledning til sådanne bedømmelsesudvalg kan besigtiges her.