Gå til indhold

Aktuel forskning 2012/13

Andreas Østerlund Nielsen

Forskningsemner

 • Missional transformation
 • Holistisk Mission / Integral Mission
 • Missional systematisk teologisk metode
 • Ekklesiologi

Publikationer

 • ”Bykirken (The City-Church): Pray and Eat” i: The Gospel after Christendom: New Voices, New Cultures, New Expressions, redigeret af Ryan K. Bolger. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012.
 • Missional Transformation. Ph.d. afhandling, Aarhus Universitet, 2012
 • ”Holistisk soteriologi” i: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 40, no. 3-4 (2013)
 • ”Guds folk i mission” bogartikel i Israel.dk, April, 2, 2013
 • Anmeldelse af Guds folks mission. En bibelteologi for kirkens mission af Christopher J. Wright. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 40, no. 3-4 (2013)

Øvrige aktiviteter

Udvalg, netværk med videre

 • Medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg
 • Medlem af arbejdsgruppe for Integral Mission, under Dansk Missionsråd
 • Medlem af Forum for Missions- og Økumenisk Teologi, Aarhus
 • Redaktionsmedlem, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
 • Redaktionsmedlem med teologisk fokus, Oasemagasinet

Ekstern undervisning

 • ”Holistisk Mission”, seminar, Dansk Oase’s SommerOase, Juli, 2013
 • ”Integral Mission and The Micah Network”, Diakonhøjskolens Internationale linje, oktober, 2013

Konferenceaktiviteter

 • Formand for planlægningsudvalg for besøg af Vinoth Ramachandra, m. seminarer, undervisning m.m.

 

Asger Chr. Højlund

Forskningsemner

 • Skabelsesteologi
 • Indledningsspørgsmålene i dogmatik
 • To-regimentelæren

Publikationer

Bidrag til bøger og småskrifter

 • “Kirken som et konkret folk. Et luthersk perspektiv” i Missional kirke. En introduktion, Kolon: Fredericia 2012, s. 147-166, ISBN 978-87-87737-69-2
 • ”Hvad er da et menneske? Menneskets gudbilledlighed og synden”, s. 213-237 i Teologisk antropologi, Festskrift i anledning af 20-året for FFG, Församlingsfakulteten i Göteborg (udkommer oktober 2013)

Artikler i diverse blade

 • “Luthers lille Katekismus” i Budskabet 148. årgang, 2012/05, s. 30-32, ISSN 0901-4802
 • “Den augsburgske bekendelse II” i Budskabet 148. årgang, 2012/04, s. 31-33, ISSN 0901-4802
 • Anmeldelser
 • Kaj Mogensen, Frelse og fortabelse i Indre Missions tidende 2013/11 s. 20-21
 • Kaj Mogensen, Frelse og fortabelse i Budskabet 2013/02 s. 35-36
 • Nicholas Wolterstorff, The Mighty and the Almighty: An Essay in Political Theology, i European Journal of Theology i nærmeste fremtid
 • Scot McKnight, Evangeliet om kongen. En genopdagelse af de gode nyheder, i DTTK i nærmeste fremtid

Øvrige aktiviteter

Peer review

 • DTTK, jan 2013 artikel af Knut Alfsvåg
 • DTTK, juni 2013, artikel om Vanhoozer
 • EJT, juni 2013, artikel om LeRon Shults’ og Kam Ming Wongs tolkning af Pannenbergs forståelse af Imago Dei

Konferencer, workshop, kurser, seminarer

 • 24.-27. august 2012 Berlin, konference i FEET, Fellowship of European Evangelical Theologians
 • 13.-16. november 2012, Milwaukee, USA, konference i ETS, Evangelical Theological Society
 • 16.-20. november 2012, Chicago, USA, konference i AAR, American Academy of Religion
 • 4. december 2012, MF’s forskerseminar
 • 15.-18. januar 2013, teolkursus på MF
 • 6. april 2013, teologiens døgn, Århus, deltagelse i paneldrøftelse
 • 12.-13. april 2013 Workshop i Dan-mission i forbindelse med forberedelse af papir om missionsforståelse og arbejdsstrategi, med mundtligt indlæg
 • 16. maj 2013, MF’s forskerseminar, med fremlæggelse af paper
 • 16.-18. juni 2013, Helsjönkonferencen, med fremlæggelse af paper

Carsten Vang

Publikationer

Forskningsbaserede publikationer

 • 2012. “En usædvanlig olielampe i sten”. TEL 23/3, 16
 • 2012. “En unødvendig rejse til Betlehem?”. TEL 23/4, 8-11
 • 2012. “Cisternen: fra vandbeholder til fangehul”. TEL 23/4, 12-14
 • 2012. “Hammurabis Lov gjorde forskel på folk”. TEL 23/4, 3-7
 • 2013. “En lysestage af guld”. TEL 24/2, 10-14
 • 2013. “Spor i ørkensandet – arkæologiske spor efter israelitternes vandring gennem ørkenen.” Ordet&Israel 2013/5, 12-17

Øvrige aktiviteter

Optræden i elektroniske medier

 • Bibelselskabets ekspertpanel: “Hvornår blev Abraham født i Ur?”

Løbende redaktionsarbejde

 • Medlem af redaktionen for TEL; faglig og sproglig bearbejdelse af artikler; redaktør for et af de fire årlige numre;

Peer review

 • Peer reviewer for DTTK

Foredrag og mundtlige bidrag

 • Christianskirken, Århus: “Faraoner og pyramider: Hovedlinjer i det gamle Egyptens historie”

Konferencer, workshop, kurser, seminarer

 • Deltagelse i ETS’, IBRs og SBLs årsmøder november 2012 i Milwaukee og Chicago
 • Deltagelse i 4 foredrag på DBI ved egyptologen Jim Hoffmeier (29. april 2013)

Jeppe Bach Nikolajsen

Forskningsemner

 • Missional kirke
 • Mission i Vesten
 • Kirke i et pluralistisk samfund
 • Teologisk hermeneutik
 • Teologisk etik

Publikationer

 • The Distinctive Identity of the Church: A Constructive Study of the Post-Christendom Theologies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder [monografi under udgivelse, 276 sider].
 • “Mod en missional luthersk ekklesiologi” i: Missional kirke – en introduktion, redigeret af Jeppe Bach Nikolajsen, 177-188. Fredericia: Kolon, 2012 (Lasse H. Iversen medforfatter).
 • “Kært barn har mange navne – folkekirkens komplekse identitet.” Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden, redigeret af Marie Thomsen og Jørn Borup, 137-144. Højbjerg: Univers, 2012 (Marie Vejrup Nielsen medforfatter).
 • Missional kirke – en introduktion. Fredericia: Kolon, 2012 (antologi på 210 sider).
 • “Hvordan lever menigheden med Bibelen? Kevin J. Vanhoozers til udviklingen af en ekklesiologisk hermeneutik” i:  Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 40, no. 2 (2013) (Kristian Kappel medforfatter) (under udgivelse).
 • “Missional Church: A Historical and Theological Analysis of an Ecclesiological Tradition” optaget i International Review of Mission (under udgivelse).
 • “Beyond Christendom: Lesslie Newbigin as a Post-Christendom Theologian” i: Exchange: A Journal of Missiological and Ecumenical Research 41, nr. 4 (2012): 364-380.
 • “Beyond Sectarianism: The Missional Church in a Post-Christendom Society” udgivet online i Missiology: An International Review og udgives i papirversion i nr. 3 (2013).
 • “The Practice of Pluralism: Jeffrey Stout and Abraham Kuyper on Religion
 • and Civil Solidarity” indsendt til internationalt tidsskrift (Kyle D. Bennett medforfatter).
 • Anmeldelse af “Erik W. Nielsen – og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi” af Harald Nielsen. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 39, no. 4 (2012): 58-59.
 • Anmeldelse af “Hinanden – indspil til en kristen menighedskultur” af Henrik Nymann Eriksen. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 39, no. 2 (2013) (under udgivelse).
 • Anmeldelse af “The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation” af Craig Van Gelder and Dwight J. Zscheile. Norwegian Journal of Missiology 70 (2013): 127-128.
 • “Sekularismekritik og pluralistisk religionspolitik, tak” kronik i Kristeligt Dagblad, den 7. juli 2012 (Mona Kanwal Sheikh medforfatter).

Øvrige aktiviteter

Udvalg, netværk med videre

 • Medlem af bedømmelsesudvalg på Det Teologiske Menighedsfakultet i Oslo, april-maj 2013.
 • Medlem af bedømmelsesudvalg, Dansk Missionsråds Prisopgave, november 2012.
 • Gæsteforsker på Fuller Theological Seminary juni-september 2012.
 • Medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg.
 • Medlem af Foreningen for Danske Videnskabsredaktører.
 • Ansvarshavende redaktør for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.
 • Formand for styregruppen for Netværk for Teologisk Uddannelse i Norden.
 • Medlem af redaktionskomité for forlaget Kolon.
 • Peer reviewer for Theofilos: Nordic Journal for Theology and Culture.
 • Medlem af International Association for Mission Studies.
 • Medlem af American Academy of Religion.

Konferencebidrag og gæsteforelæsninger

 • “The Formative Power of Liturgy: The Church as a Liturgical Community in a Pluralist Society”, paper på konference på Westcott House, Cambridge, 2013.
 • “The Lutheran Church in a Pluralist Society: The Future of Lutheran Ecclesiology”, gæsteforelæsning på Det Teologiske Fakultet, Åbo Akademi, april 2013.
 • “Kirken som en eskatologisk virkelighed
– om kristologi, eskatologi og missiologi”, foredrag på konference for frikirkepræster, maj 2013.
 • “Kirken som en særlig levevis
– om kristologi, socialetik og missiologi”, foredrag på konference for frikirkepræster, maj 2013.
 • “Lokalmenigheden i lokalsamfundet – engagement mellem isolation og assimilation”, foredrag på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, februar 2013
 • “The Life, Death and Resurrection of Jesus: Christology in Eschatological Perspective”, gæsteforelæsning på Fuller Theological Seminary, november 2012.

Konferenceaktiviteter

 • Formand for planlægningsudvalg for den nordiske konference Teologisk uddannelse som påvirkning i København i marts 2013.

Konferencedeltagelser

 • Evangelical Theological Society’s Annual Conference, Milwaukee, USA, 2012.
 • American Academy of Religion’s Annual Conference, Chicago, USA, 2012.

Medieoptræden

 • “Uden mission er kirken utroværdig” interview/ugens profil i Udfordringen, januar 2013.

Jørn Henrik Olsen

Forskningsemner

 • Kulturel/sproglig oversættelse og konversion (missiologi)
 • Melankoli, død og sorg (praktisk teologi)
 • Åndelig dannelse og vejledning

Publikationer

Bidrag til bøger og småskrifter

 • ”At blive sig selv”, i: Søren længe leve – 10 taler til en 200-årig, Fredericia, Fredericia: LogosMedia, 2013, side 99-105
 • Tidsskiftsartikler
 • ”Eksistens, sorg og dansekunst”, i: DANS – Terpsichore – dans som scenekunst, efterår 2012, side 54-65
 • “Åndelig dannelse og vejledning – Et udsnit af mulige rammebetingelser”, i: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 2013, 01, 40. årg., side 5-17

Øvrige aktiviteter

Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk

 • Dansk Missionsråds Studieudvalg, Religionsteologisk Forum, Samtaleforum for Mission og Kirke, Rektorsamling i Helsjön

Optræden i elektroniske medier

 • 4 TV-udsendelser i Familiekanalen (digitale, regionale udsendelser): 2 x Død og sorg + 2 x Tror vi på den samme Gud i alle religioner?

Foredrag og mundtlige bidrag

 • Primært disse emner: Død og sorg, melankoli og kreativitet, kunsten at være kirke, det meningsfulde liv, religionsteologi og Kierkegaard

Ekstern undervisning, fagkoordinering og censoraktivitet

 • Censoropgaver i kommunikation ved Aalborg Universitet

Privat hjemmeside

www.jornhenrik.com – blog.jornhenrik.com

Kurt Christensen

Forskningsemner

 • Forholdet mellem islam og kristendom
 • Apologetik i en senmoderne kontekst, herunder C.S. Lewis, K.E. Løgstrup og den nye ateisme og religionskritik

Publikationer

Egne arbejder

 • ”Lydighed eller lovsang. Om islam og kristendom” Kolon 2013. 376 s.
 • Bidrag til bøger og småskrifter
 • ”Postmodernismen som udfordring for kristen mission”, i: (Hamre, Kjebekk, Redse ed.)
 • ”Videre med evangeliet. Festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen”, Akademisk forlag Tronheim/Oslo 2012.

Tidsskiftsartikler

 • “Fordring og livsytringer – om K.E. Løgstrups etik med et udblik til dens relevans i det 21. århundrede” i: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 40 nr. 2 (2013)..

Anmeldelser

 • Anmeldelse af Miroslav Volf: Allah. A Christian Response, i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 40 nr 2 (2013).

Øvrige aktiviteter

Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk

 • Medlem af religionsteologisk forum
 • Medlem af Center for Kristen Tænkning
 • Medlem af repræsentantskabet for Evangelisk Alliance i Danmark
 • Medlem af lokalkommite for Evangelisk Alliance i Århus.

Peer review

 • 2 til SEE-J og 1 til DTTK

Foredrag og mundtlige bidrag

 • ”Vor tids udfordring til en kristen seksualmoral” Stjær-Galten IM 7. september.
 • ”Det kristne livs- og menneskesyn”, Stjernen IM. 18. september
 • ”Apologetikkens rolle i dag”, Gymnasie-KFS, Århus. 25. september
 • ”Hvordan vil Jesus møde en muslim?” Christianskirken, Århus 4. oktober.
 • ”Grundlaget for etikken – nyttemaksimering eller Guds lov?” Århus KFS 25. oktober.
 • Paneldebat om Guds eksistens. MF d. 9. november
 • ”Hvordan skabte Gud verden?” Århus KFS d. 22. november.
 • ”Kristendom og naturvidenskab”. Ansgar Kirke, Ålborg d. 7. februar
 • ”Hvordan vil Jesus mon møde en muslim?” Studieintroduktionsdag på MF d. 1. marts.
 • ”Tror vi på den samme Gud i alle religioner?” Str Felding IM 20. marts.
 • ”Hvordan mon Jesus ville møde en muslim?” Helligåndskirken  d. 25. marts
 • ”Hvordan mon Jesus ville møde en muslim?” Teologiens Døgn 5. og 6. april,
 • ”Apologetik” Nørrelandskirken i Holstebro 22. maj
 • ”Står Gud bag historiens gang?” Bethania, Herning d. 4. juni
 • Replik til Thorbjørn Johannsens foredrag på Helsjøn

Ekstern undervisning, fagkoordinering og censoraktivitet

 • Undervisning i Hermeneutik på Fjellhaug, 30 timer (E-2012)
 • Vejledning af 2 masteropgaver i medicinsk etik v. Fjellhaug (E-2012)
 • Undervisning i Religionsfilosofi på Fjellhaug, 14 timer (F-2013).

Konferencer, workshop, kurser, seminarer

 • C.S. Lewis-dag på ÅU
 • Kristent-muslimsk samtaleforum i København  november 2012
 • Deltagelse i forskerseminar d. 6. marts og 16. april
 • Hellsjön-konference 17.-18. juni 2013.
 • Mini-konference i Mariager om uddannelse af frikirkepræster 20. juni 2013

Kurt E Larsen

Forskningsemner

 • Nyere dansk kirkehistorie
 • Vækkelsesbevægelser, internationalt
 • USA’s kirkehistorie

Publikationer

Bidrag til bøger og småskrifter.

 • ”De nye valg- og frimenigheder: Antal, baggrund og præg”, i: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark, Dansk Missionsråd, Ny Mission nr. 24, (red. B.Bjerring-Nielsen, H.R.Iversen, J.A.Jørgensen, M.S.Mogensen, M. Skrubbeltrang) 2013: 12-20.
 • ”Fra den gudelige vækkelse til Ricard og Bartholdy: Indre Mission og Luther”, i: Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000, N.H.Gregersen (red.), Anis, København 2012: 123-141

Tidsskiftsartikler

 • ”American Exceptionalism – om kirkeliv i USA”, i: AngloFiles. Journal of English Teaching. Engelsklærerforeningen for gymnasiet og HF, nr. 168, maj 2013: 80-83.

Øvrige aktiviteter

Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk

 • Medlem af Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (Ministeriet for Ligestilling og Kirke)
 • Medlem af ”den teologiske arbejdsgruppe” (10 personer) i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
 • Medlem af  en gruppe på 4, der repræsenterer Folkekirken ved læresamtaler med Metodistkirken.
 • Medlem af ledelsen i Nordveck – et tværfagligt nordisk netværk om forskning i vækkelsesbevægelser.

Ekstern undervisning, fagkoordinering og censoraktivitet

 • Medlem af bedømmelsesudvalg for phd-afhandling, Københavns Universitet

Leif Andersen

Forskningsemner

 • Tilgivelse og forsoning – et forkyndelsesemne, der efterhånden er vokset til et egentligt forskningstema. Der er samlet en del materiale, som stadig ikke er særlig systematiseret. En første fremlæggelse skete på et dobbeltforedrag på Teolkursus 2013. Der er fremover to muligheder: Et selvstændigt, større afsnit i sjælesorgsbogen, eller en     selvstændig bogudgivelse.
 • Sjælesorg – dette er stadig mit hovedtema i forskningen. Noget har været stilet mod undervisningen på MF’s BA-uddannelse; men det meste har de seneste år været stilet mod en større lærebog med arbejdstitlen Kroppen og ånden – en bog om sjælesorg, i stil med Teksten og tiden – en midlertidig bog om forkyndelsen.
 • Homiletik har jeg tonet ned som forskningsemne. Jeg deltager stadig i Societas Homileticas biennale konferencer (og forbereder undervisning løbende), men gør derudover ikke mere ved det.
 • Lidelsens problem – i kølvandet på sidste sommers debat i dagspressen om Breivik og Utøya er der læst op på spørgsmålet om Gud og det onde, ikke mindst som forberedelse til et par temadage på DBI.
 • Postteismen og gudsbilledet – det er et emne, jeg ikke føler mig klædt på til som forsker, da jeg mangler en religionsfilosofisk ballast. Men af forskellige årsager har emnet alligevel ikke villet lade mig i fred. Herom bl.a. et indlæg på MF’s blog Et teologisk massestyrt.

Publikationer

 • Anmeldelse til DTTK 04 2012 af Lars Qvortrup: Paradokshåndtering og ritualproduktion – tro som vidensform, Anis 2011
 • Indlæg på kristendom.dk som modkronik til Adam Holms kronik i Politiken: Den guddummelige tragedie. http://www.kristendom.dk/artikel/511684:Synspunkt–Teolog–Som–narresut–er-kristentroen-ret-ineffektiv–Adam-Holm
 • Artikel i KD om romaneksperimentet i faget samtidsanalyse. Se artiklen i Kristeligt Dagblad: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/510183:Kirke—tro–Unge-kristne-skal-blande-kristendom-og-kultur
 • Fast bidragyder til Søndagsordet i Kristeligt Dagblad.

Øvrige aktiviteter

 • Et dobbeltforedrag på provstikursus, Teologisk Pædagogisk Center: At dekantere teologi over i en prædiken. Flere aftaler på TPC det kommende år.
 • I august 2013 en enkelt formiddag på Københavns Universitets masteruddannelse i sjælesorg, forestået af Tor Johan Grevbo, som har været behjælpelig også med bogprojektet.
 • Mentor for en del MF-studerende – enkelte af dem fortsætter kontakten efter studietidens ophør. Tillige mentor for enkelte uden for MF.
 • Faglærer for Praktisk Teologi (og dermed tillige ansvarlig for praktik på BA-uddannelsen).
 • Ruslærer – dvs formand for rusudvalget.
 • Medlem af Societas Homiletica, et globalt societet vedr. homiletisk forskning. Deltager regelmæssigt i konferencer; deltog i Wittenberg aug 2012.
 • Medlem af Homiletisk netværk, et dansk løst netværk med årlige workshops og konferencer i Løgumkloster. Deltager i gennemsnit ca hver anden gang.
 • Medlem af en erfaringsgruppe for slidte sjælesørgere. Mødes halvårligt.
 • Medlem af Film og Tro’s anmelderkorps og JesusNet’s svarpanel.
 • Medlem  af redaktionen for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (siden 2008).
 • Medlem af kursusudvalget for Bethesda Formiddagshøjskole, København.
 • Medlem af Værdipolitisk Netværk. Har deltaget i temadag på Christiansborg.

Morten Hørning Jensen

Publikationer

Videnskabelige artikler i tidsskrifter og antologier

 • 2013. “Herod Antipas, The New Testament”. The Encyclopedia of the Bible and Its Reception, DeGruyter (under udgivelse).
 • Online: http://www.degruyter.com/view/db/ebr
 • 2013. “Purity and Politics in Herod Antipas’ Galilee: The Case for Religious Motivation.” Journal for the Study of the Historical Jesus 11:3-34.
 • 2012. ”Antipas: The Herod Jesus Knew”. Biblical Archaeology Review, 38:5, s. 42-46.
 • http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/herod-antipas-in-the-bible-and-beyond/
 • 2012. “The Galilean Cradle of Jesus and his Followers”, i Chosen to Follow: Jewish Believers Through History and Today, red. Jakob Wilms Nielsen and Knut Helge Høyland, Caspari Center, s. 1-22 .
 • Konferencebidrag
 • 2012. ”Socio-Economic and Socio-Religious Dynamics in Herod Antipas’ Galilee: The Case for Religious Motivation”. Paper, The Second Nordic Symposium on the Historical Jesus, Lund (7.-10. oktober 2012).
 • 2012. ”Religious Motivation in the Archaeological Record of First-century Israel”. Paper, The Annual Meeting of Near Eastern Archaeological Society, Chicago (13.-17. november 2012).
 • 2012. Fremlæggelse på MFs forskerseminar af igangværende forskningsprojekt.

Anmeldelser

 • 2013. Anmeldelse af Alexander to Constantine, Eric Meyers og Mark Chancey, i Biblical Archaeology Review (1:2013).
 • 2012. Anmeldelse af “Pictorial Library of the Bible Lands”, Todd Bolen. TEL 04-2012, s. 15.
 • 2013. Anmeldelse af Satellite Bible Atlas. TEL 2013-02., s. 2.

Forskningsformidling

 • 2013. ”Jubel og mordforsøg i Nazaret”. TEL 2013-02, s. 3-7
 • 2013. ”Mur om tempelpladsen er i fare”. Kristeligt Dagblad, d. 25.1.2013.
 • 2013. ”Hvor står var Herodes den Store?” Kristeligt Dagblad, d. 26.2.2013.
 • 2013. ”Luthersk kirke bygger på påskefortællingen”. Kristeligt Dagblad, d. 27.3.2013.
 • 2013. ”Urkirken debatterede også kirkestyring”. Kristeligt Dagblad, d. 23.5.2013.
 • 2012. “Opstand og renhedsiver forvandlede Israel”. TEL 03-2012, s. 3-5.
 • 2012. “Arkæologien afslører forvandlingen af Israel”. TEL 03-2012, s. 6-10.
 • 2012. “Jesus var på kollisionskurs med farisæernes lovtolkning”. TEL 03-2012, s. 11-14.
 • 2012. ”Religion gør OL til mere end sport”. Kristeligt Dagblad, d. 27.7.2012.
 • 2012. ”Konflikten om søndagen anes allerede hos Paulus”. Kristeligt Dagblad, d. 24.8.2012.
 • 2012. ”Dokument om Jesu hustru afspejler kirkedebat fra 300-tallet”. Kristeligt Dagblad, d. 21.9.2012.
 • 2012. ”Sagnet om det sande kors har været en enorm drivkraft i kirkens historie”. Kristeligt Dagblad, d. 28.11.2012.
 • 2012. ”Nyheden om kors-kongen”. MF-bladet 04-2012, s. 4-5.
 • 2012. “Nyt Ny Testamente på gaden”. TEL 04-2012, s. 16.
 • Debat, interviews og blogindlæg
 • 2013. Interview til ”Ni historiske skildringer af korset”. Religion.dk, 25.3.2013.
 • 2013. Interview til ”Blodet og livet forlod langsomt den korsfæstede”. Kristeligt Dagblad, 25.3.2013.
 • 2013. Interview til ”De korsfæstedes pinsler har varieret meget”. Kristeligt Dagblad, 25.3.2013.
 • 2013. ”Har du kald til at læse teologi?” Blog på teologi.dk publiceret d. 13.6.2013.
 • https://teologi.dk/blogpost/har-du-kald-til-at-laese-teologi/
 • 2013. ”Hvorfor skulle Jesus dø?” Blog på teologi.dk publiceret d. 21.3.2013.
 • https://teologi.dk/blogpost/hvorfor-skulle-jesus-do/

Andre artikler

 • 2013. ”Social ansvarlighed gror i korsets skygge”. Til Tro 2013:1, s. 12-14.
 • 2013. Andagt til Husandagtskalenderen, Lohse forlag.
 • 2013. ”Mørket smadres til lys”. OaseBladet 2013-01, s. 18-19.
 • 2012. ”Du er tilgivet”. OaseMagasinet, 2012-04, s. 14-15.

Øvrige aktiviteter

Deltagelse i udvalg

 • Formand i MFs pædagogiske udvalg.
 • I bestyrelsen for Selskab for Bibelsk Arkæologi.
 • Medlem af Missionsteologisk udvalg på MF.

Optræden i (elektroniske) medier

 • Tilknyttet Kristeligt Dagblad som fast analyseskribent omkring historiske og arkæologiske emner.
 • Løbende interview om arkæologiske og historiske emner til Kristeligt Dagblad, religion.dk mv.
 • Bidrager til Bibelselskabets ekspertpanel, der besvarer spørgsmål fra hjemmesiden http://www.bibelselskabet.dk/OmBibelen/spoerg_om_bibelen.

Løbende redaktionsarbejde

 • Redaktør af Selskab for Bibelsk Arkæologis blad, TEL.
 • I redaktionen for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.

Ekstern undervisning

 • Professor II, MF-Oslo med undervisning i Israel 8 dage i april 2013.
 • Leder af og underviser på Århus Valgmenigheds kursus for teologistuderende, KURSEN.

Konferencer mv.

 • Deltagelse i nordisk konference om den historiske Jesus, Lund universitet, oktober 2012.
 • Deltagelse i Evangelical Theological Society’s og Society of Biblical Literature’s konferencer i Chicago, november 2012.

Peer Review:

 • Bedømmelse af fire ph.d.-ansøgninger ved MF-Oslo.

Andet

 • Har i samarbejde med Bibellæserringen og Bibelselskabet arbejdet på/arbejder på en indføring i Markusevangeliet, der skal udkomme i efteråret 2013 sammen med et særtryk af Markusevangeliet.

Privat hjemmeside

www.herodantipas.com – bruges til at opsamle min internationale forskning.

Peter  V. Legarth

Forskningsemner

 • Tolkningen af 3 Mos 18,5 i Gammel Testamente, i den antikke jødedom og i Ny Testamente.

Publikationer

Tidsskiftsartikler

 • Guds Rige ifølge synopsen. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 39. årgang, 2012, hæfte 2, s. 36-47.

Artikler i diverse blade

 • Interview om patristik ved Jonathan Armstrong, Aquaeduct Project, USA: http://www.aqueductproject.org/sites/default/files/Peter/Legarth/Interview.mp3
 • Det er vigtigt at rejse teologiske spørgsmål. Er evangelierne fiktion eller øjenvidneskildringer? Det var et af de spørgsmål, der blev muligt at få indblik i i løbet af Teologiens Døgn i Aarhus i den forgangne weekend. Kristeligt Dagblad den 8. april 2013.

Anmeldelser

 • Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke / 04 / 2012, s. 67-69 [N.T. Wright: Simply Jesus].
 • Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke / 04 / 2012, s. 70-73 [N.T. Wright: How God became King].
 • Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke / 01 / 2013, s. 67-77 [Kaj Mogensen: Frelse og fortabelse].
 • Abstract til MF’s bibliotek: Kaj Mogensen: Frelse og fortabelse (122012)

Aviskronikker (el. lign.)

 • Guds ord under lup. Kronik om bibelsyn i Kristeligt Dagblad den mandag, den 10. december 2012.
 • MF-professor beklager ordvalg i kronik. Peter V. Legarth erkender uheldige formuleringer om bibelsyn. Interview i tro&mission nr 24 21. december 2012.

Øvrige aktiviteter

Optræden i elektroniske medier

 • MF-blogindlæg: Påskeudsendelse med stærk slagside. MF-blog den 15. April 2013.

Løbende redaktionsarbejde

 • Er sammen med Jeppe Back Nicholajsen ansvarshavende redaktør for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Foredrag og mundtlige bidrag

 • Leder af tre samlinger i forskerseminaret ved konference i Fellowship of European Evangelical Theologians, Berlin, august 2012; jeg fremlagde her også et paper om perikopen om den den barmhjertige samaritaner; jeg skal lede det tilsvarende forskerseminar ved FEET-konferencen i august 2014 i Paris
 • Foredrag om bibelsyn i Hernings Kirkehøjskole den 6. oktober 2012.
 • To foredrag om evangelierne som øjenvidnesbyrd ved Teologiens døgn i april 2013.
 • Foredrag på Israelsmissionens årsmøde marts 2013 om de første menigheders dåbspraksis
 • Konferencer, workshop, kurser, seminarer
 • november 2012: Deltagelse i ETS konference i Milwaukee, USA (Evangelical Theological Society)
 • november 2012: Deltagelse i SBL konference i Chicago, USA (Society of Biblical Literature)
 • august 2012: Deltagelse i FEET konference i Woltersdorf ved Berlin (Fellowship of European Evangelical Theologians)

Privat hjemmeside

http://www.petervlegarth.dk