Gå til indhold

Forskningsområder

Menighedsfakultetet fokuserer på centrale og aktuelle teologiske problemstillinger

Forskningsområder

Nedenfor er anført eksempler på større forskningsbaserede værker, som er blevet publiceret i Danmark:

 • Peter V. Legarth: Jesus er Herren: Studier i nogle aspekter af Kyrios-kristologien hos Paulus. Kolon, 2004.
 • Kurt Christensen: Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed – refleksioner over den kristne apologetiks mulighed i en postmoderne kultur. Credo, 2005.
 • Leif Andersen: Teksten og tiden: En midlertidig bog om forkyndelsen. Kolon, 2006.
 • Asger Chr. Højlund: Men han gav afkald: Bidrag til kristologien. Kolon, 2007.
 • Kurt Christensen: Lydighed eller lovsang: Om islam og kristendom. Kolon, 2013.
 • Kurt E. Larsen: Christian Bartholdy – vækkelseskristendom og dansk kirkeliv. Kolon, 2014.
 • Leif Andersen: Kroppen og ånden I. Sjælesorgens basis. Kolon, 2015
 • Leif Andersen: Kroppen og ånden II Sjælesorgens samtale. Kolon, 2016.
 • Peter V. Legarth: Moseloven. Det magtesløse ord fra Gud. Kolon, 2016
 • Asger Chr. Højlund: Urimeligt godt nyt Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser. Kolon, 2017

For øjeblikket arbejder lærerne blandt andet med projekter om:

 • Vækkelsesbevægelserne i Danmark og USA.
 • Kirkens rolle i et pluralistisk samfund.
 • Kristen etik i et pluralistisk samfund.
 • Luthersk teologi i dag.
 • Sjælesorg i kirken.
 • Forholdet mellem Hoseas’ Bog og Femte Mosebog.
 • Frelsesforståelsen hos Paulus.
 • Betydningen af begrebet ‘evangelium’ i lyset af nyere anti-imperielle tolkninger.