Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Forskningsområder

Menighedsfakultetet fokuserer på centrale og aktuelle teologiske problemstillinger

Forskningsområder

Nedenfor er anført eksempler på større forskningsbaserede værker, som er blevet publiceret i Danmark:

 • Peter V. Legarth: Jesus er Herren: Studier i nogle aspekter af Kyrios-kristologien hos Paulus. Kolon, 2004.
 • Kurt Christensen: Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed – refleksioner over den kristne apologetiks mulighed i en postmoderne kultur. Credo, 2005.
 • Leif Andersen: Teksten og tiden: En midlertidig bog om forkyndelsen. Kolon, 2006.
 • Asger Chr. Højlund: Men han gav afkald: Bidrag til kristologien. Kolon, 2007.
 • Kurt Christensen: Lydighed eller lovsang: Om islam og kristendom. Kolon, 2013.
 • Kurt E. Larsen: Christian Bartholdy – vækkelseskristendom og dansk kirkeliv. Kolon, 2014.
 • Leif Andersen: Kroppen og ånden I. Sjælesorgens basis. Kolon, 2015
 • Leif Andersen: Kroppen og ånden II Sjælesorgens samtale. Kolon, 2016.
 • Peter V. Legarth: Moseloven. Det magtesløse ord fra Gud. Kolon, 2016
 • Asger Chr. Højlund: Urimeligt godt nyt Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser. Kolon, 2017

For øjeblikket arbejder lærerne blandt andet med projekter om:

 • Vækkelsesbevægelserne i Danmark og USA.
 • Kirkens rolle i et pluralistisk samfund.
 • Kristen etik i et pluralistisk samfund.
 • Luthersk teologi i dag.
 • Sjælesorg i kirken.
 • Forholdet mellem Hoseas’ Bog og Femte Mosebog.
 • Frelsesforståelsen hos Paulus.
 • Betydningen af begrebet ‘evangelium’ i lyset af nyere anti-imperielle tolkninger.