Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Pelle Kviesgaard ny præst i Aalborg Valgmenighed

Cand. theol. Pelle Kviesgaard, der blev bachelor i teologi på MF i 2015 er per 1.3. ansat som valgmenighedspræst i Aalborg Valgmenighed.

Pelle blev ordineret i Budolfi Kirke i Aalborg den 23. maj og indsættes i Aalborg Valgmenighed den 3. juni kl.10.30. Pelle afløser MF-teologen Jesper Fodgaard, der nu er sognepræst i Vor Frelses Kirke i Aalborg.

Se en oversigt over nyansatte præster med MF-baggrund HER