Gå til indhold

Semesterforelæsning ved Mike Licona

Emne: “How should we understand inerrancy in regards to the Bible in light of first-century perspectives on true story telling?”

Spørgsmålet om Bibelens ufejlbarlighed har fyldt meget i debatten blandt evangelikale. Mike Licona udgav i 2017 bogen Why are there differences in the Gospels?, der tager dette spørgsmål op til fornyet debat. Liconas tese er, at vi skal forstå begreber som fejl og sandhed i overensstemmelse med den måde de antikke forfattere skrev om historiske hændelser på. Hans tese er, at den antikkens historie-genre tillod en større prægning af stoffet af forfatteren, end vi i dag vil tillade. Dette mener han hjælper til at forklare nogle af de tilsyneladende uforklarlige modsætninger mellem evangelierne. Liconas bog har fået stor omtale i USA. Kom og bliv opdateret på, hvor fronterne står i den nyeste bibelsynsdebat. Læs mere om Licona på https://www.risenjesus.com

Oplysninger

  • Dato:
  • Kategori: