Kan du låne MF en halv million kr. til byggeri?

Menighedsfakultetet henvender sig til vores bagland i håb om, at nogle kan bidrage med et lån på minimum 500.000 kr., men gerne det dobbelte til at realisere MF’s byggeri, der desværre gik i stå i sommeren 2022, fordi entreprenøren gik konkurs. Det er Ejendomsselskabet 3.16 ApS, der opfører byggeriet. Låneaftalen skal derfor indgås med dette selskab.

Opførelsen af byggeriet har både et kirkeligt og økonomisk sigte. Ved at bringe flere kirkelige organisationer sammen i en ny bygning i centrum af Aarhus og tæt på et levende studiemiljø vil vi skabe et stærkere og mere dynamisk samspil mellem teologi, diakoni og mission. Samtidig skal byggeriet på sigt udgøre et økonomisk fundament for Menighedsfakultetets arbejde. Vi er inde i en rivende udvikling med et rekordstort antal studerede. Det koster mange penge at drive teologisk uddannelse på højeste akademiske niveau. Derfor har det stor betydning for vores udviklingsmuligheder, at byggeriet kan blive finansieret. MF mangler minimum 30 mio. og gerne 35 mio. kr. for at kunne færdiggøre byggeriet. Per 9.11. har vi tilvejebragt forhåndstilsagn på ca. 23 mio. kr., så vi er ikke i mål.

Det er også muligt at købe en ejerandel af selskabet, men her er den nedre beløbsgrænse fastsat til at være 1 mio. kr.

Læs meget mere om projektet HER

Interesserede er også meget velkomne til at kontakte fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen på 6010 7880 eller tbm@teologi.dk