Asger Chr. Højlund

Asger Chr. Højlund

 

Født den 28. april 1951 i København. Forældre: Sognepræst Asger Højlund og lærer Beate Højlund.

Gift den 15. august 1981 i Århus med ergoterapeut Kirsten Marie Huus Jørgensen.

Student 1970, Hjørring Gymnasium. Cand.theol. 1979, Århus. Teol.dr. 1992, Lund. Lærer ved Menighedsfakultetet i Århus 1979, lektor 1992, professor 2007, pensioneret 2018.

Studieophold i Jerusalem 1976, Tübingen 1979, Lund 1983-84.

Medlem af Credo Forlags Luther-udvalg 1976-96, Christians sogns menighedsråd 1980-83 og 2012 –, bestyrelsesmedlem i Kirkelig Voksenundervisning 1989-92, bestyrelsesmedlem i Indre Mission på Christiansbjerg i flere perioder 1986-97, leder for MF’s og DBI’s arbejdsgruppe til vurdering af salmebogstillægget 1994-95, medlem af samme gruppes vurdering af den nye salmebog 2001-02.

Asger Chr. Højlund tilbyder at holde foredrag, kontakt ham for nærmere aftale. Se  de temaer han tilbyder.

Bibliografi Her kan du se Asger Chr. Højlunds omfattende produktion af bøger og artikler mm.