V. Judaica

V. Judaica

 

A. Alment

1. Bibliografier

2. Forskningshistorie

3. Filologi. Sprogbrug

B. Tekster og oversættelser (Litteratur i gruppe V B1-6 modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

1. Apokryferne og pseudepigraferne

2. Qumran

3. Josefus

4. Filon

5. Rabbinica

6. Andre tekster

C. Metodespørgsmål og hermeneutik

D. Indledning

E. Kommentarer og afhandlinger

1. Apokryferne og pseudepigraferne

2. Qumran

3. Josefus og Filon

4. Rabbinica

5. Andre

F. Jødernes historie

1. Fremstillinger

2. Til og med tanaitisk tid

3. Efter tanaitisk tid

G. Jødisk teologi

1. Fremstillinger

2. Monografier

H. Jødedom/Kristendom