Kurt E. Larsen

Kurt E. Larsen

 

Født den 15. april 1955 i Voldum. Forældre: Statshusmand Folmer Larsen og Ella Jensen.

Gift den 7. juni 1980 i Løsning med Bodil Virhøj Therkelsen.

Student 1974, Randers Statsskole. Cand.theol. 1981, Århus. Rejsesekretær for Kristeligt Forbund for Studerende i Nordjylland 1979-80. Landsekretær ved Menighedsfakultetet i Århus 1982-84. Medarbejder ved »Projekt IM’s historie« 1985-86. Sognepræst (kbf.) i Skarrild 1986-98. Undervisningsassistent i kirkehistorie ved Teologisk Fakultet, Århus 1986, 1989-90. Lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Århus 1998, ph.d. 2000, Århus Universitet, doktorgrad i Teologi ved Aarhus Universitet 2015.

Bestyrelsesmedlem i Herning-kredsens Indre Mission 1988-92, bestyrelsesmedlem i Distriktsforeningen for Menighedsrådsmedlemmer i Herning provsti 1993-98.

Medlem af teologisk arbejdsgruppe under Mellemkirkeligt Råd fra 2011.

Medlem af ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”, under Ministeriet for Ligestilling og Kirke, fra 2012.

Medlem af biskoppernes liturgiarbejdsgruppe vedr. dåb og nadver, 2016-

Udvidet CV

Foredragskatalog her kan du se de foredragsemner, Kurt E. Larsen tilbyder at tale over

Bibliografi her kan du se et udpluk af Kurt E. Larsens artikler og bøger