Morten Hørning Jensen

Morten Hørning Jensen

 

Privat: Født d. 6. april 1972 i Aarhus. Gift med Jeanette Tang Jensen 1994. Far til Johanne (1998), Benjamin (2001), Oliver (2004), Jonathan (2013).

Uddannelser: Ph.d-grad, Aarhus Universitet (2005); cand.theol., Aarhus Universitet (2001). Tillægseksamener: klassisk græsk, Københavns Universitet (2007); webapplikationer, Aarhus Universitet (2007); pastoralseminariet, Århus (2001); Hebrew University of Jerusalem (2001); religionsinformatik, Aalborg Universitet (2000).

Ansættelser: professor, Menighedsfakultetet, Aarhus (2022-), lektor, Menighedsfakultetet, Aarhus (2009-); førsteamanuensis, Fjellhaug International University College (2020-); professor II, MF Vitenskapelig Høyskole, Oslo (2013-); research fellow, University South Africa (2017-); postdoc, det teologiske fakultet, Aarhus Universitet (2006-08); projektleder, det teologiske fakultet, Aarhus Universitet (2003); ph.d.-stipendiat, det teologiske fakultet, Aarhus Universitet (2002-2005); studenterunderviser på MF (1999-2000). Desuden fast klummeskribent på Kristeligt Dagblad (2012-); redaktør af tidsskriftet TEL (2002-); hjælpepræst Aarhus Valgmenighed (2011-2019); minikonfirmandlærer (1999-2000); konsulent i Det Danske Bibelselskab (1997-98); voluntør for Den Danske Israelsmission i Jerusalem (1996-97); efterskolelærer (1991-92).

Studieophold og udgravninger: Tyndale House, Cambridge (2006). Hebrew University of Jerusalem (2000-01). Udgravninger: Horvat Kur, Galilæa (2008). Khirbet Beza, Galilæa (2007). Tiberias, Galilæa (2006, 05, 04). Derudover deltagelse i en række internationale konferencer.

Bevillinger og priser: Udgivelsen, Herod Antipas in Galilee, valgt som ’Book of the Month’ af Expository Times (2007). Tildelt Aarhus Universitets ph.d.-pris (2006). Tildelt UVBAs forfatterlegat for ph.d.-afhandlinger (2006). Treårig postdoc-bevilling fra Carlsbergfondet (2006). Treårig ph.d.-bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd (2001). Diverse studie- og rejselegater.

Medlemskaber i faglige selskaber og netværk: “Mark Passion Narrative Seminar”, Society of Biblical Literature (seksårigt forskningsnetværk 2019-2025). “Tekst møder Tekst”, forskningsseminar med deltagere fra Norge og Danmark (2020-). Society of Biblical Literature (SBL, 2002-). Institute of Biblical Research (2019-). American Schools of Oriental Research (ASOR, 2006-). Evangelical Theological Society (ETS, 2003-). Collegium Biblicum (CB, 2001-). Dansk universitetspædagogisk netværk (DUN, 2003-).

Publikationer Morten Hørning Jensen er en flittig skribent. Hans videnskabelige publikationer kan findes på Academia: https://teologi.academia.edu/MortenHørningJensen.